תמונות "מגנטים" מטקס חלוקת תעודות מסיימי מוסמך ומסיימי לימודי הוראה מחזור פ"ט - תשע"ט הועלו לפייסבוק של בית הספר