תמונות מטקס חלוקת תעודות מסיימי מוסמך ומסיימי לימודי הוראה של בית הספר לחינוך על שם סימור פוקס מחזור פ"ט - תשע"ט