חדשות

רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תש"ף - סופית

רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תש"ף - סופית

9 מרץ, 2021

בית הספר לחינוך שמח לפרסם את רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תש"ף.

רשימה זו הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

תלמידים אשר מופיעים ברשימת מצטייני הדיקן תש"ף הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

רשימת מצטייני דיקן בית הספר לחינוך תש"ף לתואר מוסמך - טיוטה

רשימת מצטייני דיקן בית הספר לחינוך תש"ף לתואר מוסמך - טיוטה

5 ינואר, 2021

בית הספר לחינוך שמח לפרסם טיוטה של רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תש"ף, מורכבת ממספרי ת.ז. בסדר עולה.

סטודנטים אשר יופיעו ברשימת הדיקן הסופית תרשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.