מאמר של שלוה וייל בנושא רצח נשים והקשר עם הקורונה בעיתון הארץ