מאמר דעה ב"Jerusalem Post" בנושא פמיסייד שפרסמה ד"ר שלוה וייל