כתבה בנוגע למחקר של פרופ' תום גומפל, ד"ר צבי בקרמן וד"ר ורד ציוני-קורן בנושא בריונות בכיתה בעיתון "ישראל היום"