רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תשע"ט - סופית

ינואר 28, 2020
רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תשע"ט - סופית

בית הספר לחינוך שמח לפרסם את רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תשע"ט.

רשימה זו הינה סופית ולא ניתן לערער עליה. רשימת מצטייני הדיקן תשע"ט תפורסם באתר בית הספר לחינוך. תלמידים אשר מופיעים ברשימת מצטייני הדיקן תשע"ט הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

תלמידים אשר מופיעים ברשימת מצטייני הדיקן תשע"ט הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.