רשימת מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"א - טיוטה מעודכנת

1 דצמבר, 2021
רשימת מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"א - טיוטה מעודכנת

בית הספר לחינוך שמח לפרסם טיוטה מעודכנת של רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תשפ"א, מורכבת ממספרי ת.ז. בסדר עולה.

סטודנטים אשר יופיעו ברשימת הדיקן הסופית תרשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

 

סטודנטים שנכנסו לרשימת הטיוטה הם אלה אשר למדו בשנת תשפ"א לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר ואשר הצטיינו בלימודיהם וקיבלו ציון של 90 ומעלה. הרשימה שהתקבלה מהיחידה למערכות לימודים מתייחסת למידע נכון לתאריך 9.11.2021.

רשימת הטיוטה של בית הספר לחינוך לשנה זו כוללת את הסטודנטים שדורגו במקומות הראשונים ובהתאם לכך ציון הסף המעודכן הוא 95.80.

לתשומת לבכם:

  • סטודנטים לתואר מוסמך בחוג לחינוך מופיעים ברשימת הדיקן של ביה"ס לחינוך בלבד ולא ברשימת הדיקן של הפקולטה למדעי הרוח.
  • סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה במקביל לתואר מוסמך בחינוך, ציון הממוצע שנקבע הוא על סמך היקף הנקודות ללימודים לתואר מוסמך בלבד.

סטודנטים נבחרים מרשימה מדורגת זו יהיו זכאים לפרס (בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור).

סטודנטים אשר מעוניינים לערער מתבקשים לעשות זאת עד לתאריך 9.12.2021 בשעה 10:00 בבוקר. לאחר תאריך זה לא יתקבלו פניות נוספות.

את הערעורים יש לשלוח בדוא"ל לססקייה דה-האן בכתובת saskiad@savion.huji.ac.il.

חשוב לציין כי רשימה זו היא רשימה זמנית בלבד ועשויה להשתנות.

מומלץ לקרוא את קובץ הנהלים הרלוונטי בתקנון האוניברסיטה (פרק 16 תלמידים מצטיינים)