קורס גישור - מיומנויות לניהול וישוב קונפליקטים - פתיחה 7/12/21