חוקרי בית הספר לחינוך יובילו שלושה מבין חמשת מרכזי המצוינות

נובמבר 23, 2017
einstein-logo_blue

חמשת מרכזי המצוינות

חוקרי בית הספר לחינוך יובילו שלושה מבין חמשת מרכזי המצוינות בתחום הלמידה המשמעותית (ל-5 שנים)

דר' קריסטה אסטרחן

למידה משמעותית באמצעות שיח לימודי פורה

פרופ' ענת זוהר
העמקת למידה משמעותית ברמה מערכתית: בחינת התרומה של הוראה מטפחת מטה קוגניציה, הכוונה עצמית בלמידה וידע אפיסטמולוגי לתכניות חדשניות שכבר פועלות בשדה

פרופ' ברוך שוורץ
חשיבה שיתופית בינתחומית מבוססת טקסטים ודמוקרטיה מתדיינת

ברכות חמות מכול חברות וחברי בית הספר! לקריסטה, ענת וברוך כול הכבוד!