סמינר הסגל האקדמי של המחלקה ללימודי הוראה - יולי 2022

1 אוגוסט, 2022

לקראת סיום שנה התכנסנו יחד סגל המחלקה להוראה ליומיים של למידה משותפים. מטרת סמינר הסגל היתה לעסוק בתחומים בהם התמקדנו בשנה האחרונה: למידה רגשית חברתית, רב תרבותיות ואסטרטגיות חשיבה.

היום הראשון נפתח בלמידה בינתחומית ובהמשגה של מושגים אלו ע"י הרצאתו של ד"ר איתן כהן. בהמשך התנסינו בלמידה בינתחומית בין הסטוריה לספרות ובאימפרליאזם משא האדם הלבן ע"י יובל קוברסקי. החלק השני של היום עסק בנושא החוסן לשינוי . התנסינו בסדנה אישית וקבוצתית אשר פנתה להיבטים רגשיים חברתיים שלנו בהיבט המקצועי ע"י ד"ר אילן רופין.

קינחנו את היום במופע פואטרי סלאם של בוגרת המחלקה להוראה חן עמרם, דרכה הבטנו על ההוראה ועל יחסי מורים תלמידים מתוך שירה מדוברת.

היום השני עסק ברב תרבותיות. בחרנו לעסוק בנושא דווקא במוזיאון ישראל . באמצעות המשגה  של ד"ר אביב כהן ולאחריו סיור במוזיאון ע"י תמר רוזנפלד כהן עסקנו בסוגיות של שוליים ומרכז, ובחנו יצירות אומנות שונות מתוך ראיה רב תרבותית. לאחר הסיור המשכנו עם עפרה פורת וד"ר אביב כהן שפתחו לנו צהר להביט שסוגית הרב תרבויתיות מתוך תוכניות הלימוד שלנו והסילבוסים שלנו בקורסים השונים.