המגמה לחינוך מיוחד

ג'ודה קולר

ד"ר ג'ודה קולר

המגמה לחינוך מיוחד
המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד
02-5881312
judah.koller@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 552.
בתיאום מראש