המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

דר' נועה סקה

ד"ר נועה סקה

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה ללקויות למידה
02-5882178
noa.saka@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 553.
שעות קבלה: בתיאום מראש