המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

n

גב' נעמה גרינולד

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד
בית הספר לחינוך, חדר 459.

דוא"ל: naamagld@gmail.com

שעות קבלה: יום ג', 12:00-12:30

טל: 02-5881713