המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

y

ד"ר יניב מור

המגמה ללקויות למידה
בית הספר לחינוך, חדר 478.
02-5882103
סמ' א'- אחרי השיעור, 10:00-11:00\סמ' ב'- אחרי השיעור, 10:00-11:00