תחרות צילום בית הספר לחינוך

ינואר 4, 2017
צלם

סטודנטים יקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף התחרות צילום ולשלוח לנו תמונות הקשורות לבית הספר לחינוך.

הזוכים במקומות הראשונים יזכו בפרסים ותמונותיהם יפורסמו ברחבי בית הספר לחינוך ובמדיות השונות.

- התמונה צריכה להיות קשורה לבית הספר לחינוך
- בעת שליחת התמונה/ות יש לציין שם פרטי, שם משפחה, מספר סטודנט, מספר נייד וכתובת דוא"ל. לסטודנטים הלומדים לתואר שני, יש לציין את מגמת הלימוד
- התמונות צריכות להיות באיכות טובה
- כל משתתף יכול לשלוח עד 3 תמונות
- ניתן להוסיף משפט המסביר על התמונה
- את התמונות יש לשלוח לכתובת: edusnc@savion.huji.ac.il
- במקרה של צילום אדם יחיד יש לצרף אישור של אותו אדם לפרסום תמונתו בצירוף חתימתו
- את התמונות יש לשלוח עד יום ג', י"ח בשבט תשע"ז, ה-14 בפברואר 2017

בהצלחה!