לימודי ניתוח התנהגות יישומי - ABA

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי ABA (Applied Behavior Analysis)

תש"פ - תשפ"א (2019-2021) - הרשמה למחזור ה'

רקע

ניתוח התנהגות הינה גישה מדעית מובילה הכוללת תחום פילוסופי, מחקרי ויישומי. ניתוח התנהגות יישומי צמח מתוך תחום המחקר המדעי של התנהגות ועקרונות הלמידה, כאשר הנחת היסוד הינה, שהתנהגות האדם מושפעת על ידי אירועים שהתרחשו בעבר ובהווה, בשילוב השפעתם של גורמים אורגניים ופיזיולוגיים.

במסגרת תכנית הלימודים של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו שמים דגש על התנהלות מקצועית ואתית ברמה הגבוהה ביותר, על מנת לאפשר למשתתפים לסיים את הלימודים כמנתחי התנהגות מובילים בארץ.

מנתחי התנהגות מטפלים במגוון של קשיים בתחומים של קשב וריכוז, אוטיזם, הפרעות התפתחותיות נוספות וילדים ללא אבחונים עם קשיי התנהגות. במסגרת התערבויות אלו מנתחי התנהגות מבצעים תהליכי הערכה, תכנון, הדרכה ויישום של תכניות התערבות שכוללות שינויים והתאמות בסביבת המטופל על מנת לייצר שינויים בעלי משמעות חברתית. הגישה כוללת תהליכים של תצפית ישירה, מדידה והערכה תפקודית על מנת להבין את ההקשרים בין התנהגות לסביבה.

התחום של ניתוח התנהגות הופך למוכר יותר בשנים האחרונות, וניתן למצוא מנתחי התנהגות שפועלים במגוון של מסגרות חינוכיות וטיפוליות כגון בתי ספר וגנים, מעונות יום, מרכזי דיור ותעסוקה וכן עובדים באופן פרטי עם משפחות. 

מטרות

 • הכשרה של אנשי מקצוע לעבוד כמנתחי התנהגות מוסמכים בסביבות חינוכיות וטיפוליות מגוונות.
 • הכנת בוגרי התכנית למבחני ההסמכה הבינלאומיים- הלימודים מבוססים על רשימת המטלות והדרישות המעודכנת של ארגון ההסמכה הבינלאומי (Behavior Analysis Certification Board- BACB).
 • הקניית ידע עיוני ומעשי והתמקדות בתיאוריות ותהליכים של ניתוח התנהגות יישומי.
 • יצירת עתודת מנתחי התנהגות יישומיים, שהנם  חלק מהקהילה המקצועית הבינלאומית הענפה של התחום.

תכנים עיקריים ונושאים נלמדים - עיקרי התכנית

התוכנית מורכבת מקורסי חובה על פי דרישות ארגון ההסמכה הבינלאומי וכן, קורסים נוספים להתמקצעות בתחומים שונים. בין הנושאים שילמדו:
תיאוריות ויישומים של תהליכי למידה התנהגותיים, הנחיית תוכניות להתמודדות עם קשיי התנהגות, התערבויות התנהגויות לילדים ובוגרים עם אוטיזם, אתיקה והתנהלות מקצועית ועוד.

קהל יעד

אנשי חינוך וטיפול,  אשר מעוניינים לעבוד כמנתחי התנהגות במגוון סביבות ואוכלוסיות חינוכיות, ציבוריות ופרטיות.

היקף התכנית (שעות לימודים ופרקטיקום)

התוכנית כוללת שנתיים של לימודים עיוניים ומעשיים בהיקף של כ- 330  שעות אקדמיות ובנוסף – התנסות מעשית בעבודה טיפולית/פרקטיקום (באופנים שונים) בהיקף של 500-750 שעות, על פי דרישות ארגון ההסמכה הבינלאומי.

שנה א'

בשנה הראשונה המשתתפים ילמדו את התיאוריות והתהליכים הבסיסיים והמתקדמים של ניתוח התנהגות, אתיקה של מנתחי התנהגות, שיטות מחקר ותהליכי הערכה.

שנה ב'

במהלך השנה השנייה המשתתפים יתמקדו בתהליכי הערכה של קשיי התנהגות, התנהלות מקצועית, שיטות מחקר מתקדמות, כתיבה ויישום של תכניות התערבות וכן, קורסים הממוקדים ביישום של ניתוח התנהגות בתחומים שונים כגון: טיפול בתחום של אוטיזם והפרעות קשב וריכוז.

התנסות מעשית

התכנית כוללת התנסות מעשית בליווי הנחייה קבוצתית ופרטנית , שבמהלכה ישנו יישום של הנלמד בסביבות שונות ומגוונות.

מועדי התכנית

התכנית תתקיים בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית , הר הצופים בירושלים, בימי ה' בשבוע, בין השעות 14:30-20:00. מועד פתיחה: 31 באוקטובר 2019.

הגשת מועמדות והרשמה תתקיים בין התאריכים 25.2.2019-30.6.2019

 • יש למלא ולהעביר טופס הגשת מועמדות והרשמה ועליו תמונה לדוא"ל: talh@savion.huji.ac.il או לפקס 02-5881191 .
 • יש לצרף גם קורות חיים, העתק מתעודת התואר הראשון/ השני ומכתב המלצה רלוונטי.
 • יש לשלם בכרטיס אשראי דמי הרשמה בסך של 300 ₪ בעת הגשת המועמדות . התשלום יתבצע באמצעות ממשק מקוון. 
 • תשלום דמי ההרשמה מהווה תנאי לזימון לראיון הקבלה.  
 • ראו בתחתית דף זה את הקישור לביצוע התשלום.

תנאי קבלה

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ( רצוי רקע בעבודה חינוכית , מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ותחומי הטיפול השונים)
 • בעלי תואר שני בתחומים הבאים: חינוך,חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי, הוראה,פסיכולוגיה
 • בעלי תואר שני בתחומים אחרים יתקבלו רק לאחר בחינה ואישור על ידי מובילי התוכנית
 • מעבר של ראיון אישי
 • נדרשת שליטה בשפה האנגלית

שכר לימוד ועלויות נוספות

עלות התכנית כולה: 21,000 ₪  (10,500 ₪ לכל שנת לימוד) + דמי טיפול והרשמה.

לעובד הוראה בשנת שבתון: מימון צפוי של 6 ש"ש מקרן ההשתלמות והשלמת היתרה, בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן. התשלום המלא יבוצע מול האוניברסיטה העברית עם ההרשמה. את החלק הממומן על ידי קרנות ההשתלמות יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, על פי תנאיה.

עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים- 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס, נדרשים להסדיר החניה והתשלום טרם פתיחת התכנית ו/או טרם תחילת שנת הלימוד השנייה.

נהלי תשלום:

המתקבלים לתכנית יסדירו את תשלום שכר הלימוד בתשלום בכרטיס/י אשראי בלבד, באמצעות ממשק אינטרנטי מאובטח, שהקישור אליו נמצא בתחתית דף זה, על פי הפירוט הבא:

שכר לימוד לשנה הראשונה-מחזור ה'- תש"פ-

 • דמי טיפול והרשמה בסך של 300 ₪. ישולמו בעת הגשת מועמדות לתכנית ויהוו תנאי להמשך הליך הקבלה
 • המתקבלים לתכנית יסדירו את שכר הלימוד , בסך של 10,500 ₪ לכל המאוחר עד ליום 1/8/19 ( ניתן לשלם בשני כרטיסי אשראי שונים וכן בתשלומים ללא ריבית והצמדה) .
 • במידה ומועמד מתקבל לתכנית לאחר תאריך זה, יש לשלם את שכר הלימוד לכל המאוחר בתוך 14 יום מיום ההודעה על הקבלה לתכנית ולא יאוחר מהתאריך 15/9/19 ( ניתן לשלם בשני כרטיסי אשראי שונים וכן בתשלומים ללא ריבית והצמדה ) .

שכר הלימוד לשנה השנייה- מחזור ה'- תשפ"א-

 • שכר הלימוד לשנה ב' , בסך של 10,500 ₪, ישולם  לכל המאוחר עד ליום 1/8/20.

נהלי ביטול:

 • במקרה של ביטול התכנית על ידי בית הספר לחינוך- יוחזר מלא שכר הלימוד, כולל דמי ההרשמה
 • דמי הטיפול וההרשמה אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה לתכנית.
 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, עד לתאריך 1/8/19, יוחזר מלא שכר הלימוד, למעט דמי ההרשמה והטיפול.
 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, בין התאריכים 2/8/19-15/9/19, יחויב המבטל, בנוסף לדמי טיפול והרשמה, בסך של 3,500 ₪ והיתרה תוחזר לו ( כמפורט בטופס הגשת המועמדות) .
 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, בין התאריכים 16/9/19-18/1/20, יחויב המבטל, בנוסף לדמי טיפול והרשמה, בסך של 5,500 ₪ והיתרה תוחזר לו ( כמפורט בטופס הגשת המועמדות) .
 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, החל מהתאריך 19/1/20 ואילך, לא יוחזר למבטל שכר לימוד ולא דמי טיפול והרשמה.

דרישות התכנית- מחויבות הסטודנט ומטלות

המשתתפים בתוכנית מחויבים לדרישות של הקורסים השונים ומצופים להתנהלות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. חובות הסטודנט כוללות נוכחות בשיעורים, הגשת מטלות וביצוע משימות על פי הנדרש מצד המרצים השונים של התכנית.

התנסות מעשית

על מנת לסיים את הלימודים, הסטודנטים מחויבים לבצע עבודה מעשית ולצבור את השעות הנדרשות במהלך השנה השנייה ללימודים, שכוללת בין 120-20 שעות בחודש. במסגרת ההתנסות הסטודנטים יטפלו במקרים שונים תחת פיקוח הנחייה של צוות התכנית.

על מנת לסיים את ההתנסות המעשית על הסטודנטים יהיה לצבור את השעות הבאות:

בעלי תואר ראשון: 500 שעות

בעלי תואר שני: 750 שעות

לא ניתן לסיים את תכנית הלימודים ללא ביצוע ועמידה בתנאים של ההתנסות המעשית.

צוות ההוראה

בראש התכנית- עומד פרופ' תום גומפל, המגמה לחינוך מיוחד של בית הספר לחינוך  ומומחה לתחום ההתנהגותי.

רכז התכנית ומרצה בכיר - אייל כהן, MA, BCBA- מנתח התנהגות מוסמך.

צוות ההוראה- מנתחי התנהגות מוסמכים מובילים בתחומם ומרצים מובילים מסגל בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תינתן תעודה מטעם בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. לעומדים בהצלחה במבחני ההסמכה, תינתן גם תעודה מטעם האגודה הבינלאומית למנתחי התנהגות BACB.

גמולים לעובדי הוראה ושנת שבתון

ההכרה לגמול השתלמות , פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן, מימון קרנות ההשתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך. על עובד ההוראה המתקבל לתכנית להסדיר את הגמולים על בסיס אישי מול משרד החינוך. על עובדי הוראה בשבתון להסדיר את התשלום לאוניברסיטה העברית ולדאוג לקבלת החזר של כספי השבתון מקרנות ההשתלמות.

הערות

 • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף, עד להשלמת מכסת המשתתפים בתכנית
 • התכנית נתונה לשינויים
 • המשתלמים ידרשו לרכוש חומרי למידה על פי בקשת התוכנית

טופס הגשת מועמדות - התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי - תש"פ

קישור- טופס תשלום- לימודי ניתוח התנהגות יישומי- מחזור ה'- תש"פ -שנה ראשונה

קישור- טופס תשלום- לימודי ניתוח התנהגות יישומי- מחזור ד'- תש"פ- שנה שנייה