אקדמיה -כיתה

"אקדמיה-כיתה" היא תכנית חדשה של משרד החינוך, שמטרתה לשנות את הליך הכשרת המורים ולקדם מעבר ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד. כן, מטרת התכנית היא להכניס את התלמיד באופן מלא לחיי בית הספר כהכנה נאותה לכניסה למקצוע ההוראה על כל מרכיביו.

פירוט נוסף לסטודנטים ללימודי הוראה המבקשים ללמוד את לימודי ההוראה שלהם, כחלק מהתכנית, ניתן לראות באתר המחלקה ללימודי הוראה.

במסגרת פרויקט "אקדמיה-כיתה", נותנת המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי מענה, הן לקורסים להכשרת ה"מורים המכשירים", המלווים את הסטודנטים בכיתות והן לנושא הפיתוח המקצועי הבית ספרי הכולל של אותם בתי ספר. בתי ספר אלו נכנסים לתכנית ונהנים מהיכולת לרתום את יכולות בית הספר לחינוך, להתאים לצרכיהם תכנית לפיתוח מקצועי של כלל ציבור המורים, כל זאת במסגרת "גמישות פדגוגית", המותרת למנהלי בתי הספר.