השתלמויות לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך ועובדי הוראה

מטרת הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר. 

התפיסה שעמדה בשנים האחרונות מאחורי הרציונל של פיתוח מקצועי לדרגות 7-9, אשר התמקדה בקשר שבין האקדמיה לשדה ולוותה בליווי אישי, הופכת כיום להיות חלק מרציונל לפיתוח מקצועי גם של דרגים נוספים ועובדי הוראה בכלל.

החל משנת תשע"ט לא חלה הבחנה בדרגות עובד ההוראה הלומד.

התכניות המוצעות יהיו בנויות על מסלולים בני 60/30 שעות אקדמיות. 

התכניות המוצעות לשנת הלימודים תש"פ, הנבנות בימים אלו יוצעו כתכנית "ייחודיות" לפיתוח מקצועי, כפופות לאישור משרד החינוך.

בין התכניות המוצעות בתש"פ

*התכניות המוצעות יהיו כפופות לאישור משרד החינוך, תלויות במספר המשתתפים ויהיו נתונות לשינויים.