השתלמויות לקידום מקצועי - ב"אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

מטרת הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר. 

התפיסה שעמדה מאחורי הרציונל של פיתוח מקצועי לדרגות 7-9, אשר התמקדה בקשר שבין האקדמיה לשדה ולוותה בליווי אישי, הופכת כיום להיות חלק מרציונל לפיתוח מקצועי גם של דרגים נוספים ועובדי הוראה בכלל.

החל משנת תשע"ט לא חלה הבחנה בדרגות עובד ההוראה הלומד.

התכניות המוצעות יהיו בנויות על מסלולים בני 60 שעות אקדמיות. פורמט זה יחול גם על משתלמים הממשיכים לשנה ב'.

התכניות המוצעות לשנת הלימודים תשע"ט, הנבנות בימים אלו יוצעו כתכנית "ייחודיות" לפיתוח מקצועי, כפופות לאישור משרד החינוך.

כל המרצים והמנחים בתכניות השונות הם אנשי חינוך ומחקר מובילים בתחומם

בין התכניות המוצעות בתשע"ט

*התכניות המוצעות יהיו כפופות לאישור משרד החינוך, תלויות במספר המשתתפים ויהיו נתונות לשינויים.