פירוט בעלי תפקידים במזכירות תלמידים

אושרה פנחסי

ראש תחום הוראה ולימודים
ריכוז עבודת וועדת ההוראה, אחריות על בניית תכניות לימודים, רשימות דיקן, טיפול בבעיות אקדמיות חריגות ובעיות פרט, רשימות דיקן, ארגון טקסי הענקת תעודות למוסמכים ולמסיימי תעודת הוראה, ימים פתוחים וימי אוריינטציה. ארגון, יעוץ ותמיכה במערכת הרישום הממוחשבת לקורסים (תפוסות). טיפול בתלמידי "משלים למחקר", לימודים בין מוסדיים ותלמידים במעמד מיוחד.

טללית גנץ

רכזת בוגר
יעוץ לקראת הרשמה ללימודים ובניית מערכת לימודים, יעוץ למועמדים ולתלמידים, חידוש לימודים, קבלה לשנה ב', ניהול תיקי תלמידים, ריכוז ועדת מורים-תלמידים, הכנת רשימת מסיימים, סגירת תואר בוגר.
רכזת הרשמה למוסמך
יעוץ לקראת הרשמה ללימודים, קליטה וטיפול בתיקי המועמדים, טיפול ומעקב אחר תלמידים שהתקבלו עם השלמות.

עדנה אלפרון

רכזת מוסמך
יעוץ לתלמידים חדשים וותיקים, ניהול תיקי תלמידים, הכנת רשימת מסיימים, חידושי לימודים, טיפול בתזות, סגירת תואר מוסמך והנפקת תעודות.

אפרת ברוכים

רכזת בחינות
ניהול מערך הבחינות, ריכוז עבודת המשגיחים, דיווח ציונים, טיפול בערעורים, ריכוז התאמות, בקשות למועד מיוחד, שיבוץ אולמות הוראה ובחינות, קביעת מועדי בחינות (א, ב' ומיוחד).
עוזרת לענייני הוראה ותלמידים
ארגון הייעוץ ותמיכה במערכת הרישום הממוחשבת לקורסים (תפוסות).

אתי גרשון כהן

רכזת המגמה לחינוך יהודי
בניית תכניות לימודי המגמה, תפוסות במערכת הרישום הממוחשבת לקורסים, יעוץ לתלמידים חדשים וותיקים, ניהול תיקי תלמידים, בדיקת יתרת חובות, שקלול, הכנת רשימת מסיימים, חידוש לימודים.
הנפקת אישורים לתלמידים
ריכוז הטיפול במערכת הסילבוסים

ססקיה דה-האן

רכזת לענייני הוראה לימודי תעודת הוראה
בניית תכניות לימודים, תפוסות במערכת הרישום הממוחשבת לקורסים, ריכוז הטיפול במערכת הסילבוסים, ניהול ועדכון אתר בית הספר לחינוך.
רכזת מלגות
ריכוז ועדת מלגות, רשימת מצטייני דיקן, מלגות חיצוניות ומלגות בית הספר לחינוך.
מתאמת תחום הבינלאומיות בבית הספר לחינוך

מרים אלעזרה

רכזת לענייני תלמידים לימודי הוראה
יעוץ למועמדים ולתלמידים, יעוץ לקראת הרשמה ללימודים, טיפול בהליך קבלת תלמידים, חידושי לימודים, ניהול תיקי תלמידים, הנפקת אישורים לתלמידים, הכנת רשימת מסיימים, סגירת לימודי תעודת הוראה והנפקת תעודות.