היחידה לכניסה להוראה

המורה החדש, הנכנס עם ידע מקצועי ומוטיבציה ראשונית למלאכת ההוראה, נתקל במציאות מורכבת, היוצרת מתח פנימי – מקצועי. לעיתים קיים אצלו אף ספק ביחס לשאלה האם מספיקים הכלים והידע התיאורטי והיישומי שרכש במהלך הכשרתו. המורה עלול למצוא עצמו בודד במערכת מובנית, ללא מערך תמיכה וכלים להתמודדות מול אנשי צוות ותיקים, הנהלה, הורים, תלמידים ועוד.

במהלך השנים האחרונות התפתחה במשרד החינוך תפיסה פדגוגית וארגונית שמטרתה לסייע למורים בשלב כניסתם להוראה, לתמוך בקליטתם של מורים איכותיים ולאפשר התמדה מקצועית לשנים ארוכות. תפיסה זו מלווה בהבנה ההולכת ומתגבשת בישראל, המבקשת לממש רצף התפתחותי–מקצועי של עובדי הוראה מקצועיים, הכולל שלושה שלבים להתפתחות המקצועית של עובדי הוראה: שלב ההכשרה, שלב הכניסה להוראה ושלב ההוראה - פיתוח מקצועי. על פי תפיסה זו המורה לומד לאורך כל חייו המקצועיים, כלומר - תפיסת מקצוע ההוראה היא - למידה מתמשכת.

 

במהלך עשר השנים האחרונות הוגדר שלב הכניסה להוראה כשלב מוגדר, המתמשך על פני רצף הקליטה של מורים לאורך שלוש שנים.

במטרה ליצור הליך פדגוגי וארגוני מקיף, התומך בכל בוגרי תעודת ההוראה עם כניסתם לעולם ההוראה, מרוכז הטיפול הכולל בשנת ההתמחות ובשנתיים הנוספות של הקליטה ב"יחידה לכניסה להוראה" בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, כחלק מהמחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי ולצד המחלקה לתעודת ההוראה.
שלב הכניסה להוראה (התמחות + שנה א' ו-ב'), שמטרתו לסייע למורים המתחילים ליצור תהליכים רפלקטיביים אודות התנסותם הראשונית ולהעמיק את תודעתם המקצועית – ילווה בהערכה ובמחקר.

היחידה, בתוך בית הספר לחינוך, מהווה מקור של ידע אקדמי, מחקרי ומקצועי בתחום ההוראה והחינוך, עוסקת באפיונים הייחודיים של תהליכי הכניסה לעבודה של מורים חדשים ומושתתת על תפיסות מקצועיות וארגוניות, בזיקה לשלב הכניסה להוראה, מתוך הנחה, שבשנים הראשונות לעבודתם מורים מעצבים את התפיסות החינוכיות שלהם ומבנים את זהותם המקצועית, שתלווה אותם לשנים ארוכות.

במסגרת "היחידה לכניסה להוראה", אנו מציעים סדנאות התמחות בהוראה (סטאז'), סדנאות לפיתוח מקצועי למורים מתחילים, בשנה א' לעבודתם (שנה לאחר ההתמחות) וכן, קורסים להכשרת מורים חונכים ומלווים, המלווים את המתמחים והמורים החדשים בשנות עבודתם הראשונות בבתי הספר.