למתעניינים

מתעניינים יקרים,

בשל המצב בארץ והחלטת הנהלת האוניברסיטה מזכירות תלמידים תהיה סגורה לקבלת קהל ויש לפנות במייל בלבד לאושרה פנחסי (תואר ראשון, השלמה למחקר, סטודנט במעמד מיוחד), לעדנה אלפרון (תואר שני) או לססקייה דה-האן (תעודת הוראה, דוקטורט, פוסט-דוקטורט).

applicants_why_education
applicants_ba
applicants_doctorate
applicants_campus_life
applicants_why_jerusalem
applicants_MA
applicants_post-doc
applicants_contact
 
applicants_why_hebrewu
applicants_teacher_training
applicants_how_to_get_there
applicants_scholarships
applicants_supplementary_research
applicants_student_exchange