המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך (237)

ma_policy_leadership_education_small

 

יום פתוח למתעניינים בתואר שני בחינוך 2020

כל שנה בית הספר לחינוך עורך יום פתוח לכל המגמות לתואר שני בחינוך, שמהווה הזדמנות לפגוש עם מורי המגמות, הרכזים, והסטודנטים, להתוודע לתכנים ולפעילות במגמות ולהתרשם מהלימודים בהן.

השנה, בשל נסיבות הקורונה נערוך מפגשים אלו בזום:

יום ד' 3.6.2020 בין 18:30 - 19:45

יום ה' 4.6.2020 בין 11:00 - 12:15

נשמח לראותכם!
 

המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה תכנית לימודים עשירה ומגוונת המיועדת למתעתדים לשמש בתפקידי מנהיגות, ניהול ועיצוב מדיניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ולאלה המעוניינים לעסוק במחקר בתחום המדיניות, המנהיגות וההתנהגות הארגונית. הלימודים במגמה מכוונים לאפשר ללומדים התפתחות אישית וצמיחה פרופסיונאלית ולפתח בקרב הלומדים רגישות לשיקולים הרלוונטיים לקביעת מדיניות ולניהול מערכות וארגוני חינוך. מערך הקורסים המוצע מיועד לתת כלים לחשיבה ולהבנה של תהליכים החיוניים להובלת  ארגוני חינוך לפעולה אפקטיבית, יעילה, רגישה וצודקת מוסרית.