לימודי השלמה

how_to_get_there

 

תלמידים המתקבלים ללימודי תואר שני בחוג לחינוך יהיו חייבים בלימודי השלמה כלליים ובלימודי השלמה ייחודים למגמה אליה התקבלו. 

לימודי השלמה הכלליים לכל המגמות

השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז
השלמה במחקר בחינוך (37225) – 2 נ"ז

התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.

לימודי השלמה ייחודיים לפי מגמות

המגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תיאוריות ותהליכים ארגוניים ויישומיהם בחינוך (34213) - 4 נ"ז

המגמה לחינוך יהודי

קורס השלמה בחינוך יהודי ולימודי יהדות ( 63117 ) - 2 נ"ז

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, המגמה ללקויות למידה והמגמה לייעוץ חינוכי

פסיכולוגיה התפתחותית (34507) - 4 נ"ז