פרסים ומלגות

scholarships

 

מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך" הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך.
התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי ערוץ מרכזי לפיתוח ידע חדש בתחום החינוך הוא באמצעות עבודות דוקטורט. לשם כך, התכנית שמה למטרה להשקיע בדוקטורנטים מצטיינים באמצעות הענקת מלגות קיום אשר תאפשר להם להקדיש את עיקר זמנם למחקר. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

תכנית אריאן דה-רוטשילד

מיועדת לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית במטרה לאפשר לתלמידות המחקר להקדיש את זמנן ללימודים ולהכשיר את עצמן לקליטה למשרות אקדמיות בישראל. לדוקטורנטיות מצטיינות שהרקע הסוציו-אקונומי עלול היה למנוע מימוש הפוטנציאל האקדמי שלהן או עלול היה לגרום להאטת קצב ההתקדמות במחקר. המלגאיות תקבלנה על עצמן (ותחתומנה לצורך זה על התחייבות), לעסוק בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי במסגרות מוכרות, למען החברה בהיקף של 56 שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת רוטשילד להשתלמות בחו"ל ("יד נדיב")

מיועדת לאלה שמבקשים לקבל מלגות השתלמות בחו"ל.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

הקרן ע"ש Kaete Klausner תעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לתלמידי דוקטור, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגה מקרן לובין

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי). הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות מטעם קרנות בית הספר לחינוך

 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

תכנית מלגות קרן עזריאלי לדוקטורנטים מצטיינים במדעים העיוניים

תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית בוחרת את הסטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם. הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה, שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל. בתוכנית עמיתי עזריאלי זכאים להשתתף סטודנטים הלומדים לקראת תארים מתקדמים באוניברסיטאות בישראל, בתחומי הלימוד המפורטים בתקנון זה. העמיתים יתקבלו לתוכנית על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים, וכן על בסיס שוויוני, ללא הבדל גזע, דת, מגדר, מוצא אתני או גיל. הערכת המועמדים תהיה מבוססת על הישגיהם האקדמיים בעבר, וכן על הפוטנציאל הטמון בהם לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד, כל אחד ואחת בתחומו/ה. כמו כן, יובאו בחשבון בשיקולי הבחירה גם כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגה לדוקטורנט מצטיין שלב א'

המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר, לסייע להתמקד בהצעת המחקר ואישורה, וכן להגיש במהלך השנה בקשות נוספות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות להמשך מימון בשנים הבאות. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר, ובכלל זה תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט. המלגה מיועדת לתלמידים אשר הגישו בקשות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות ובקשתם נדחתה.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קרן מנקס

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת הנשיא

מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה מיועדת לאפשר לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר שני, סטודנטים בעלי תואר שני מחקרי וסטודנטים במסלול השלמה למחקר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים

תכנית מלגות ות"ת המיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות חדשה של הות"ת, לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

התכנית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מכל תחומי המדע אשר עומדים בהגדרת המל"ג/ות"ת ל"מיהו חרדי". הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות ות"ת ע"ש לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

התכנית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מכל תחומי המדע, אשר גדלו ו/או התחנכו באזורי פריפריה. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס קרן Chorafas

המלגה מיועדת לדוקטורנט/ית מצטיין/ת של האוניברסיטה העברית, העוסק/ת במחקר מקורי בעל השלכות יישומיות. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מענק מחקר לדוקטורנטים העוברים לשלב ב'

כל דוקטורנט בבית הספר לחינוך שהעובר משלב א' לשלב ב' בלימודי הדוקטורט, זכאי למענק כספי של עד 4,000 ₪ לצורך:

א.    עזרה בהוצאות השתתפות בכנסים בינלאומיים בחו"ל
ב.    סיוע כספי עבור הוצאות הדוקטורט

עבור ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בכנס בינלאומי, יש לקבל בכתב את המלצת המנחה. 

לפרטים נוספים, יש לפנות להודיה יזדי.

 

מלגות לתלמידי תואר שני/שלישי/משתלמים לפוסט-דוק ליוצאי אתיופיה

משרד המדע והטכנולוגיה, מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה.
הקול קורא פתוח לתלמידי מחקר המשתלמים לתואר שני או שלישי או למשתלמים לפוסט-דוקטורט בתחומי המדע והטכנולוגיה (כולל, מדעי החברה והרוח). הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף