השלמה למחקר

supplementary_research

 

מה זה השלמה למחקר?

משלים למחקר מיועד לסטודנט בעל תואר מוסמך במסלול לא מחקרי המבקש להתקבל ללימודי דוקטורט.

למה זה משנה?

  • עבודת דוקטור היא עבודת מחקר מקיפה, חדשנית, שיש בה חידוש מדעי משמעותי.
  • הדרך לבדוק האם למועמד יש יכולת מחקרית בסיסית, היא באמצעות ביצוע עבודת מחקר קודמת – בדרך כלל עבודת תזה (עבודת גמר) לתואר שני. ציון גבוה בעבודה כזו מהווה אינדיקציה ליכולות המחקריות של המועמד. אינדיקציה נוספת היא אם המחקר שהיה בסיס לעבודת הגמר (התזה) פורסם בכתב עת מדעי (ואולי גם בכנס מדעי).

לכן, מי שמבקש להתקבל ללימודי דוקטורט ולא הכין עבודת תזה במהלך לימודי המוסמך שלו נדרש להשלמת עבודת מחקר השקולה לתזה.

תהליך זה, מלווה בדרך כלל גם בהשלמת שיעורים מתודולוגיים/סטטיסטיים רלוונטיים.

לעיתים, יש יתרון, אבל זה מתאפשר רק בחלק מהמקרים, שהמנחה של עבודת הגמר יהיה מועמד גם להנחות בעבודת הדוקטור. בנוסף, יש יתרון, וזה קורה רק במיעוט מהמקרים, שהנושא של התזה יהיה קשור לנושא של עבודת הדוקטורט, אך גם מקרה כזה לא שכיח.

  • במקביל נדרשת בדרך כלל גם השתתפות בקורסים של שיטות מחקר שהינם קורסי חובה במסלול א' (עם תזה לתלמידי מ.א רגילים), בהתאם לאופי המחקר (איכותני או כמותני).
  • לעיתים רחוקות, מחקר שהמועמד עשה או היה שותף לו, ושפורסם בכתב עת מדעי כאשר המועמד הוא בן מחבריו (רצוי הראשון) ושעבר שיפוט עמיתים, עשוי להתקבל כשווה ערך, שקול, וחליפי לעבודת תזה.

למי לפנות?