תנאי קבלה וסדרי הרשמה

application_small

 

תנאי קבלה 

הקריטריונים לקבלה למסלול משלים למחקר הם:

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמה החוג לחינוך

הגשת בקשה לקבלה למעמד של משלים למחקר