פרסים ומלגות

scholarships
 

מה מעניין אותך?

מלגת 50% שכ"ל על לימודי הוראה - לתלמידי תואר ראשון

האוניברסיטה העברית מעוניינת לעודד את תלמידיה לשלב לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, האוניברסיטה מציעה מלגה של 50% שכ"ל ללימודי הוראה לכל תלמידי הבוגר שסיימו לפחות שנה אחת בלימודים לתואר ראשון ואשר נרשמים לתעודת הוראה בביה"ס לחינוך בתשפ"א. 
תנאי קבלת המלגה:

 1. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון של האוניברסיטה העברית בלבד, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.
 2. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. אם מספר הפונים יהיה גדול ממספר המלגות, יקבלו אותן הנרשמים המתאימים ביותר מבחינת נתוני הקבלה.
 3. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה (50% משכ"ל הכולל לתעודת הוראה). 
 4. כל הסטודנטים שיירשמו בתש"פ ויהיו זכאים למלגה יקבלו את מלוא סכום המלגה כבר בתש"פ 
  כלומר: 
  - תשלום שכ"ל כולל של תעודת הוראה כולו הוא כמו שנה אחת של לימודי תואר שני (כ-14,000 שקל).
  - אם נרשמים למסלול של שנתיים, יהיו פטורים משכ"ל של תשפ"א ובתשפ"ב ישלמו מחצית משכ"ל הכולל של תעודת הוראה (כלומר: מחצית משכ"ל של שנה אחת של תואר שני, כ-7,000 שקל).
  - אם נרשמים למסלול של שנה אחת, ישלמו בתשפ"א מחצית משכ"ל הכולל של תעודת הוראה (כ-7,000 שקל).
 5. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת תואר הבוגר.
 6. סטודנטים שזכאים למלגת שכ"ל או לפטור משכ"ל בהיקף 50% ומעלה מסיבות אחרות, לא יוכלו ליהנות ממלגה זו. מי שזכאים למלגה/פטור אחר הנמוך מ-50%, יוכלו ליהנות מהשלמת המלגה עד לגובה 50%

מלגה למתקבלים ללימודי הוראה ולתואר שני בחינוך

בית הספר לחינוך מעוניין לעודד את תלמידיו לשלב לימודי מוסמך עם לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, בית הספר לחינוך מציע מלגות שכר לימוד של 5,000 ₪ לשנת תשפ"ב לסטודנטים שירשמו ללימודי מוסמך בחינוך ובמקביל גם ללימודי תעודת הוראה. מספר המלגות מוגבל (לפי המגמות השונות), כל הקודם זוכה!
תנאי קבלת המלגה:

1. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב לתואר שני בחינוך של האוניברסיטה העברית בלבד, ובמקביל יתקבלו ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.

2. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב לתואר שני באחת המגמות הבאות: המגמה ללמידה והוראה, המגמה לחינוך מיוחד, המגמה ללקויות למידה, המגמה למינהל ומדיניות בחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה לחינוך יהודי, המגמה ללימודים משולבים בחינוך.

3. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. המלגות יחולקו לפי מגמות, בשיטת "כל הקודם זוכה" לפי התאריך בו אושרה קבלתם במערכת הרישום. 

4. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה.

5. כל הסטודנטים שיהיו זכאים למלגה יקבלו את המלגה במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.

6. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת התואר.

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

הוראת עברית לדוברי ערבית - لغة عبرية للناطقين بالعربية

סטודנטים שיתקבלו ללימודי תעודת הוראה במקצוע "הוראת עברית לדוברי ערבית" יזכו למלגה של 50% משכר הלימוד שתינתן ע"י האוניברסיטה.

"האיינשטיינים" - חלוצים להוראת מתמטיקה

תכנית עתודה של המחלקה ללימודי הוראה בשיתוף הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה העברית. התכנית תתקיים בחודשים אפריל-יוני 2020 ותכלול חמישה מפגשים מרתקים! בתחום החינוך המתמטי.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

תכנית אקדמיה-כיתה

לתלמידי לימודי הוראה מתקיימת הזדמנות להשתתף בתכנית חדשנית להכשרת מורים "אקדמיה כיתה", תכנית של משרד החינוך שמטרתה לשנות את הליך הכשרת המורים ולקדם מעבר ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד. מטרת התכנית היא להכניס את התלמיד באופן מלא לחיי בית הספר כהכנה נאותה לכניסה למקצוע ההוראה על כל מרכיביו. בשנה"ל תש"ף משרד החינוך העניק מלגה בגובה של 2,200 ש"ח למשתתפים בתכנית. עדיין לא התקבל עדכון לגבי תשפ"א.

תכנית המלגות של משרד החינוך ומפעל הפיס

תכנית המלגות של משרד החינוך ומפעל הפיס. התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים במחלקה ללימודי הוראה באונירסיטה העברית במקצועות הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, תיירות ומלונאות (לנרשמים דרך התכנית למורי דרך), מקרא - ממלכתי, לשון עברית ואנגלית. למידע נוסף ולהרשמה נא ללחוץ כאן.

מובילים פדגוגיים – סדנת מצטיינים במסלול תעודת הוראה

במחלקה ללימודי הוראה מתקיימת סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים בתעודת הוראה. ההשתתפות בסדנה תזכה את המשתתפים במלגה. אנו מציעים לכל המעוניינים להשתתף בסדנה זו להגיש מועמדות.

הזנק להוראה - התכנית להסבת אנשי ונשות היי-טק ותעשיה עתירת ידע לה

סטודנטים שיתקבלו לתכנית הזנק להוראה - התכנית להסבת אנשי ונשות היי-טק ותעשיה עתירת ידע להוראת מתמטיקה יזכו במלגת לימודים בהיקף 70% משכ"ל (תודות לתורמים של ביה"ס לחינוך ע"ש פוקס).

מלגות תעודת הוראת סינית

בכוונתנו להציע מספר מוגבל של מלגות שכר לימוד לבוגרי תואר ראשון העומדים בתנאי הקבלה, בסך 6,500 ש"ח. 

המלגה תוענק לנרשמים שיעמדו בתנאי הקבלה ויהיו בעלי הנתונים המתאימים ביותר.  

תנאי קבלת המלגה:

 1. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. אם מספר הפונים יהיה גדול ממספר המלגות, יקבלו אותן הנרשמים המתאימים ביותר מבחינת נתוני הקבלה.
 2. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה
 3. העברת כספי המלגה היא חד-פעמית, ואינה קשורה לשאלה אם הסטודנט משלים את לימודי ההוראה בשנה אחת או במהלך שנתיים. 
 4. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת תואר הבוגר.
 5. סטודנטים שזכאים למלגת שכ"ל או לפטור משכ"ל בהיקף 50% ומעלה מסיבות אחרות, לא יוכלו ליהנות ממלגה זו. 

המלגה תועבר לזכאים לקראת תום הסמסטר הראשון של הלימודים.

מלגה ללימודי הוראת ערבית

בכוונתנו להציע מספר מוגבל של מלגות שכר לימוד לבוגרי תואר ראשון העומדים בתנאי הקבלה, בסך 5,000 ש"ח. 

המלגה תוענק לנרשמים שיעמדו בתנאי הקבלה ויהיו בעלי הנתונים המתאימים ביותר.

תנאי קבלת המלגה:

 1. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. אם מספר הפונים יהיה גדול ממספר המלגות, יקבלו אותן הנרשמים המתאימים ביותר מבחינת נתוני הקבלה.
 2. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה. 
 3. העברת כספי המלגה היא חד-פעמית, ואינה קשורה לשאלה אם הסטודנט משלים את לימודי ההוראה בשנה אחת או במהלך שנתיים. 
 4. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת תואר הבוגר.
 5. סטודנטים שזכאים למלגת שכ"ל או לפטור משכ"ל בהיקף 50% ומעלה מסיבות אחרות, לא יוכלו ליהנות ממלגה זו. 

המלגה תועבר לזכאים לקראת תום הסמסטר הראשון של הלימודים.

מלגות הצטיינות לסטודנטים להוראת ערבית

הפקולטה למדעי הרוח מעניקה סכום למלגות הצטיינות לסטודנטים להוראת ערבית:

מלגת עידוד למצטיין/מצטיינת בהתנסות המעשית והסדנה הדידקטית
ועדת המלגה בוחרת את המועמד/ת הראוי/ה, מקרב המשתתפים בהכשרה המעשית, לפי הקריטריונים הבאים:
- חוות-דעת על איכות העבודה המעשית והיכולת לתפקד כמורה לערבית
- הישגים לימודיים בתעודת הוראה בכלל ובסמינר הדידקטי בפרט
- מוכוונות להוראה במערכת החינוך
- התבלטות לטובה בסדנה, תרומה לקבוצה, השקעת מאמצים, התקדמות לאורך השנה והוכחת רצינות

מלגות שכ"ל לנרשמים חדשים להוראת ערבית
ועדת המלגה בוחרת  שני מועמדים ראויים ומתאימים במיוחד, אשר יהנו מהשתתפות חלקית בשכ"ל, לפי הקריטריונים הבאים:
- מוטיבציה ומכוונות להוראה
- הישגים לימודיים בתואר
- המלצה של מרצה
בית הספר יפנה למועמדים המתאימים.

Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education

המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה השנייה של הלימודים לתעודת הוראה אשר לומדים לתואר שני ומעלה או בעלי תואר שני ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות האקדמית של הסטודנט/ית. המלגה תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת כבר מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

סטודנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: