הרחבת הסמכה להוראת תנ"ך

תכנית דו שנתית להרחבת הסמכה להוראת תנ"ך בחינוך הממלכתי העל יסודי
תש"פ-תשפ"א (2019-2021)

רקע

התכנית להרחבת הסמכה להוראת תנ"ך בחינוך העל יסודי, היא תכנית חדשה, שנותנת מענה לצורך בהגדלת מספר המורים המוסמכים ללמד תנ"ך בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחינוך הממלכתי.
התכנית, מטרתה להכשיר מורים לתנ"ך, כך שיוכלו ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית, ולציידם בסל כלים פדגוגיים רלוונטים עבור התלמידים בעולם ההוראה החדש. 

להובלת התכנית נבחרו אנשי סגל, מנחים ומרצים מובילים בתחומם, שלהם שילוב ייחודי של ידע אקדמי מוביל וניסיון רב בהוראת המקצוע בשטח, כמורים לתנ"ך בפועל במערכת החינוך הממלכתי העל יסודי. 
בנוסף, ישולבו בקורסים השונים מספר הרצאות ייחודיות עם מרצים אורחים בכירים מסגל האוניברסיטה העברית. הדבר יאפשר הוראה ייחודית, ברמה אקדמית מעולה, תוך חיבור לשטח ולאתגרי ההוראה העולם ממנו, שימוש ב"מודלינג" של המרצים והתנסות ברפלקציה של הלומדים בתכנית. 
שילוב זה של בסיס אנושי מקצועי, נמרץ ומנוסה, יביא להכשרת דור מורים לתנ"ך ברמה הגבוהה ביותר!

מטרות התכנית

 • הקניית ידע עיוני-מעשי של העושר התרבותי והמגוון הספרותי העולה מתוך "ספר הספרים".
 • התנסות במהלכים חינוכיים המאפשרים לשלב בין תוכן המקצוע לבין שאלות של זהות הלומד והסביבה החברתית בה הוא חי.
 • היכרות עם פדגוגיה חדשנית בתחום הוראת התנ"ך, מאגרים אלקטרוניים, כלי משחק והערכה חלופית.
 • יצירת קשר לעולם התוכן של דיסציפלינות אחרות לטובת הוראה בין תחומית המתאימה למאה ה-21.
 • חשיפה למודלים שונים של הוראת המקצוע במרחב הכיתתי ומחוצה לו.
 • הכשרת עתודה מקצועית בתנ"ך היודעת להניע תלמידים בדגש על אקטיביות הלומד ורפלקטיביות השיעור.

קהל היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי רישיון הוראה ותואר אקדמי ראשון, שני או שלישי באחד מתחומי הדעת (רבי מלל, מדעיים ואחרים) המלמדים במערכת הממלכתית היהודית הלא-דתית, בבתי הספר היסודיים או העל-יסודיים, או מתחייבים ללמד במערת זו, את המקצוע תנ"ך, בכפוף לצורכי המערכת.
יש אפשרות לקבל לתכנית לומדים הנמצאים בשלבי סיום של לימודי התואר הראשון, או תעודת ההוראה בקמצוע מתחומי מדעי הרוח. 

תכני התכנית

תחת מעטפת החוג למקרא ובית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים בנו תכנית דינמית, אישית ואיכותית המורכבת מ-12 קורסים המשלבים הכשרה עיונית ומעשית.
להלן אשכולות הקורסים שילמדו בתכנית:

 • קורסי תוכן ובהם היכרות שיטתית ומעמיקה עם ספרי התנ"ך ופרשני התנ"ך. דגש יושם על הקניית מיומנויות טקסטואליות ברמה גבוהה, ויכולת ניתוח והעמקה בספר תוך שימוש בכלים כמו חשיבה ביקורתית, כלי חיפוש טכנולוגיים לצורך משימות הערכה חלופיות, יכולות פיתוח וכדומה. באשכול זה ישולבו מרצים מובילים מן האוניברסיטה העברית וכן מנחי התכנית. 
 • קורסים פדגוגיים ודידקטיים ובהם דגש על דרכי הוראת פרקים נבחרים ומיומנויות מרכזית מתכנית הלימודים. קורסים אלו יקנו כלי למידה ביקורתיים - ספרותיים, לשוניים ופילוסופיים, תוך פיתוח מודעות להקשרים ההיסטוריים ותוך חשיפת משמעותם והרלוונטיות שלהם לקורא בן זמננו.
  הלימוד יתמקד בפדגוגיה המותאמת לתחום התוכן של תנ"ך : כלים ללימודי בית מדרשי, למידא בחברותא, אסטרטגיות חשיבה ומיומנויות חקר. כמו כן, יושם דגש על דרכי למידה חווייתיות ויצירתיות בהתאמה לתכנית הלימודים. 
 • קורסים על נושאים בעלי משמעות ורלוונטיות מתוך התנ"ך. קורסים אלו יקנו למשתתפים כלים לבירור זהות אישית ולעיצוב השקפת עולמו הערכית אוניברסאלית של התלמיד בזיקה להשקפה יהודית, ציונית וישראלית; כמו כן, המשתתפים בתכנית יתאמנו בשימוש בכלים שיאפשרו להם להוביל מהלךכזה גם בבית הספר, הן בשיעורים ובכיתה והן בחיי השגרה של בית הספר.

הנרשמים לתכנית יעברו תהליך דו שנתי, אקדמי, חדשני, יישומי ורפלקטיבי, תוך ליווי של אביגיל ארוונה, רכזת התכנית. 
התכנית מותאמת באופן ישיר לתכנית הלימודים החדשה, בדגש על התוכן, המיומנויות ועקרונות הלמידה מוצעים בה.

תנאי קבלה

 • עובדי הוראה בעלי רישיון הוראה ותואר אקדמי ראשון, שני או שלישי באחד מתחומי הדעת (רבי מלל, מדעיים וחארים) המלמדים במערכת הממלכתית היהודית הלא-דתית, בבתי הספר היסודיים או העל-יסודיים, או שמתחייבים ללמד במערכת זו, את המקצוע תנ"ך, בכפוף לצרכי המערכת.
 • קיימת אפשרות לקבל לתכנית סטודנטים הנמצאים בשלבי סיום של לימודי תואר ראשון או תעודת הוראה בתחום מדעי הרוח.
 • מעבר וועדת קבלה

אופן הגשת המועמדות 

יש לשלוח במייל: 

 • טופס הגשת מועמדות
 • קורות חיים
 • מכתב המלצה ממנהל בית הספר

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (חיסורים של מעל 20% משעות התכנית, לא יאפשרו עמידה בתכנית וקבלת הסמכה)
 • עמידה במטלות התכנית: מטלות הביניים בקורסים השונים והגשת עבודת סיום כפי שיובהר בפתיחת התכנית.
 • המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בעמידה בדרישות ובקבלת ציון משוקלל של 80 ומעלה.

דמי הרשמה/ שכר לימוד/ עלויות נוספות

נהלי תשלום

 • דמי הרשמה וטיפול: 300 ₪ אשר ישולמו עם ההרשמה לתכנית.
 • שכר לימוד:  8,000 ₪ לכל שנת לימוד (סך עלות התכנית 16,000 ₪).
  • שכר הלימוד לשנה הראשונה יוסדר עם ההודעה על הקבלה לתכנית ולכל המאוחר עד לתאריך 15.08.19. 
  • שכר הלימוד לשנה השנייה יוסדר לכל המאוחר עד ה- 01.01.20.
  • את שכר הלימוד יש לשלם באשראי, עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. 
  • דמי ההרשמה ושכר הלימוד לאחריו ישולמו באמצעות ממשק מקוון מאובטח דרך קישור לתשלום שיעלה בקרוב.
 • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 250 ₪ לכל השנה.
  המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת התכנית ו/או בתחילת שנת הלימוד השנייה.

נהלי ביטול

 • במקרה של ביטול התכנית על ידי בית הספר לחינוך יוחזר מלא שכר הלימוד, כולל דמי הרשמה וטיפול. 
 • דמי ההרשמה והטיפול אינם מוחזרים במקרה של ביטול ההרשמה או אי קבלה לתכנית.
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ- 16.08.19 ועד ה- 15.09.19 יחוייב המבטל בעלות בדמי ביטול בסך 3,000 ₪.  
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ- 16.09.19 ועד ה- 31.10.19 יחוייב המבטל בעלות דמי ביטול בסך 4,000 ₪.
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ- 01.11.19 ואילך לא יוחזר שכר הלימוד. 

פרטים כללים והרשמה

 • מורים אשר ילמדו בתכנית ומשמשים כמורים פעילים זכאים להשתתפות בשכר לימוד ולמלגות לגמולי השתלמות, על פי תנאי משרד החינוך. 
 • התכנית, בת 360 שעות (180 שעות בכל שנה) תפתח בחודש אוקטובר 2019 ותתקיים אחת לשבוע בימי חמישי בין השעות 10:30-16:00 בבית הספר לחינוך
  באוניברסיטה העברית, בהר הצופים, בירושלים. בנוסף, יצאו הלומדים לשני סיורים לימודיים בכל שנת לימודים.
 • למסיימים תוענק תעודת הרחבת הסמכה בתנ"ך.
 • לצורך קבלת מידע והגשת מועמדות, יש לפנות לאביגיל ארוונה, רכזת התכנית, בדוא"ל: avigail.aravna@mail.huji.ac.il.
 • את הליך השלמת ההרשמה והתשלום יש לבצע מול מזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית ספר לחינוך באוניברסיטה העברית.
  טלפון: 02-5880128 או 02-5882036, דוא"ל: talh@savion.huji.ac.il ו- hishtalmuyot@savion.huji.ac.il.
 • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים, באישור משרד החינוך והיא נתונה לשינויים.

טופס הגשת מועמדות

טופס הגשת מועמדות - התכנית להרחבת הסמכה להוראת תנ"ך - תש"פ

 

 • teaching_bible_18_20