תכנית הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יח"ל

תכנית משותפת דו-שנתית של המכון למתמטיקה עם בית הספר לחינוך, להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יחידות לימוד בתיכונים.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה והכשרתם להוראת המתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד. התכנית מיועדת למורים מתוך המערכת המלמדים בפועל בחטיבה העליונה, בעלי אוריינטציה לחינוך והוראה, וחסרי ההעמקה בידע המתמטי. התכנית תעסוק הן בהקניית ידע מתמטי ודרכי חשיבה מתמטיות, והן בחלק הדידקטי הכרוך בהוראת המתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

עקרונות פדגוגיים של התכנית

  • פיתוח חשיבה מתמטית ויכולות הנמקה, הכללה הפשטה, הוכחה מתמטית
  • אוריינות מתמטית: פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים מתמטיים ובהתנסחות מתמטית
  • פיתוח גישות דידקטיות בהקשר של הנושאים הנלמדים ב-5 יח"ל
  • פיתוח מיומנויות בחיבור בעיות מתמטיות וניתוח דרכי פתרונן
  • קישור ושילוב בין נושאים שונים במתמטיקה
  • שילוב עם תחומי דעת נוספים (פיסיקה, ביולוגיה, כלכלה...) ושימושי המתמטיקה
  • שילוב טכנולוגיות בהוראת המתמטיקה
  • הצגת המתמטיקה בהקשר תרבותי והיסטורי רחב