תכנית הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יח"ל

תכנית משותפת דו-שנתית של המכון למתמטיקה עם בית הספר לחינוך, להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יחידות לימוד בתיכונים.

תתכן פתיחת מחזור נוסף בשנת תש"פ, אשר תלויה בהחלטת משרד החינוך.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה והכשרתם להוראת המתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד. התכנית מיועדת למורים מתוך המערכת המלמדים בפועל בחטיבה העליונה, ואשר יש להם אוריינטציה לחינוך והוראה, אך חסרה להם ההעמקה בידע המתמטי. התכנית תעסוק הן בהקניית ידע מתמטי ודרכי חשיבה מתמטיות, והן בחלק הדידקטי הכרוך בהוראת המתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

עקרונות פדגוגיים של התכנית

  • פיתוח חשיבה מתמטית ויכולות הנמקה, הכללה הפשטה, הוכחה מתמטית
  • אוריינות מתמטית: פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים מתמטיים ובהתנסחות מתמטית
  • פיתוח גישות דידקטיות בהקשר של הנושאים הנלמדים ב-5 יח"ל
  • פיתוח מיומנויות בחיבור בעיות מתמטיות וניתוח דרכי פתרונן
  • קישור ושילוב בין נושאים שונים במתמטיקה
  • שילוב עם תחומי דעת נוספים (פיסיקה, ביולוגיה, כלכלה...) ושימושי המתמטיקה
  • שלוב טכנולוגיות בהוראת המתמטיקה
  • הצגת המתמטיקה בהקשר תרבותי והיסטורי רחב