תכנית התקשרו"ת גן

התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות
תכנית ייחודית לעובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי
תשע"ט 2018/19


מטרות התכנית

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב גננות התמחות בלמידה רפלקטיבית, במסגרת הפיתוח המקצועי בידע אקדמי ובפרקטיקה של תכנית "התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות".
 • לעורר מוטיבציה והעצמה פרופסיונאלית של גננות עד לכדי פרואקטיביות יזמית ומחוללת שינויים.
 • לתכנן, לפתח, ליזום וליישם תכנית אופרטיבית להטמעת התפיסה בגני הילדים, בשיתוף פעולה עם הצוות, תוך ליווי והדרכה בניתוח מקרים ובפתרון בעיות שעולות במהלך הטמעת התכנית.
 • להעמיק את הידע התיאורטי והפרקטי בעבודה משותפת עם הורים, תוך התנסות מעשית וחקר הפרקטיקה.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לגננות/נים, במסגרת "אופק חדש", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

 • לימודים עיוניים של תכנית התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות.
 • מתודות לתכנון, לפיתוח ולהטמעה של תכנית אופרטיבית בהלימה לתכנים העיוניים של תכנית ההתקשרו"ת-גן, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח נתונים ורפלקציה אישית.

דרישות התכנית

 • נוכחות סדירה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • ניהול תלקיט תיעוד רפלקטיבי של יישום הלמידה בגן, באמצעות אתר מלווה קורס (במערכת Moodle-Huji)
 • הצגה במליאה של תהליך הטמעת התכנית בגן והשפעתה
 • הגשת מטלה מסכמת בכתב בכל שנה:
  שנה א' - תיאור מפורט ומובנה של: תכנית עבודה אופרטיבית; תיעוד רפלקטיבי; ניתוח ממצאים; הסקת מסקנות וקבלת החלטות לתכנון מחדש כתהליך המקדם את ילדי הגן והוריהם.
  שנה ב' - תיאור מפורט ומובנה של: בניית תכנית התערבות מבוססת מחקר של שנה א', כולל גיבוש כלים ע"י הגננות, בהתאם לכלים שנחשפו אליהם ובהלימה לידע הפרקטי שצברו; הטמעת תכנית מחודשת בגן, תוך הרחבת מעגל השיתופיות, כמודל לעבודה מיטבית במערכת החינוך בכלל, ובגיל הרך בפרט.


דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס
טופס הרשמה – התקשרו"ת גן - תשע"ט

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות כתיבת עבודה)
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר  2018
 ימים ושעות בירושלים: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: מרכ"ז פסג"ה, מה"ד ירושלים, רח' נרקיס. מפגש אחד יתקיים בבית הספר לחינוך בהר הצופים בירושלים
 שימו לב: התכנית תתקיים גם בשלוחות נוספות בארץ, בימים שיקבעו בהמשך. בין השאר בחדרה, בבאר שבע ויתכן שבתל אביב

התכנית פותחה על-ידי פרופ' יואל אליצור מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית יחד עם פסיכולוגים חינוכיים ממטה אגף פסיכולוגיה שהוכשרו להיות מנחי התקשרו"ת בכירים ובשותפות עם אגף פסיכולוגיה והאגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.