פרופ' עדנה לומסקי-פדר

עדנה לומסקי-פדר
המגמה לסוציולוגיה של החינוך
בית הספר לחינוך, חדר 570.
02-5882077
בתיאום מראש בדוא"ל

Prof. Edna Lomsky-Feder is member of School of Education and the Department of Sociology & Anthropology. Her areas of interest are: young adults and transition to adulthood, cultural aspects of war and military, memory and nationalism, identity and migration and life stories. Her major current research project is about gendered citizenship as articulates in personal accounts of young women who narrate their military experiences. 


פרופ' עדנה לומסקי-פדר מרצה בבית ספר לחינוך ובמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. תחומי העניין שלה הם: מעבר לבגרות ובוגרים צעירים, היבטים תרבותיים של מלחמה וצבא, זיכרון ולאומיות, זהות והגירה וסיפורי חיים. פרוייקט המחקר המרכזי שלה  עתה עוסק באזרחות ממוגדרת כפי שבאה לידי ביטוי באופן שבו מספרות נשים צעירות על מקומה של חוויית השרות הצבאי בספור חייהן.