רשימת סגל

סלסביל

גב' סלסביל אבו עישה سلسبيل أبو عيشة Salsabeel Abu Isa

יועצת ללימודי בוגר – מגזר ערבי مستشارة للقب الأول - القسم العربي
בית הספר לחינוך, חדר מס׳ 352 غرفة رقم ٣٥٢
שעות קבלה: יום ב׳ 11:15 - 13:15 ساعات الاستقبال: يوم الاثنين ١١:١٥-١٣:١٥
saja_badarne.jpg

גב' סג'א בדארנה سجى بدارنة

רכזת חונכות לימודית וחברתית مركزة التوجيه الأكاديمي والتربوي
חדר 354, בית הספר לחינוך غرفة رقم 354
02-5881197
שעות קבלה: יום א' 12:30-14:30 (בתיאום מראש) ساعات الاستقبال: كلية التربية، يوم الأحد 14:30-12:30 (بالتنسيق مسبقًا)

צבי בקרמן

ד"ר צבי בקרמן

המגמה לחינוך יהודי
בית הספר לחינוך, חדר 502.
02-5882120
ניתן לקבוע פגישות בתיאום מראש

קרא עוד
Dr. Zvi Bekerman teaches anthropology of education at the School of Education, Hebrew University of Jerusalem, and is a faculty member at the Mandel Leadership Institute in Jerusalem. His main interests are in the study of cultural, ethnic and national identity, including identity processes and negotiation during intercultural encounters and in formal/informal learning contexts. He is particularly interested in how concepts such as culture and identity intersect with issues of social justice, intercultural and peace education, and citizenship education. In addition to publishing multiple papers in a variety of academic journals, Bekerman is the founding editor of the refereed journal Diaspora, Indigenous, and Minority Education: An International Journal. Among his most recent books: Bekerman, Zvi (2016),  The Promise of Integrated and Multicultural Bilingual Education: Inclusive Palestinian-Arab and Jewish Schools in Israel, Oxford University Press, 2016;  Bekerman, Zvi & Michalinos Zembylas (2012), Teaching Contested Narratives Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond. London, Cambridge University Press; and Bekerman, Zvi; Geisen, Thomas (Eds.) (2012) International Handbook of Migration, Minorities and Education Understanding Cultural and Social Differences in Processes of Learning. New York: Springer. Claire McGlynn, Michalinos Zembylas, & Zvi Bekerman (Eds.) (2013) Integrated Education in Conflicted Societies. Palgrave, Mcmillan.

קראו פחות