דרושות בעלות/סטודנטיות לתואר שני לפרויקט מחקר העוסק בלמידת נשים

דצמבר 19, 2019

לפרויקט מחקר חדש העוסק בלמידת נשים דרושות בעלות תואר מ"א או לקראת סיומו, עם רקע במחקר איכותני.

למשלוח קורות חיים ולפרטים נא לפנות לפרופ' ענת זוהר.