מאמר של אורי איל בנושא משבר הקורונה: זמנם של בתי הספר לחזור לשליחותם