מרכז מלטון לחינוך יהודי

אתי גרשון כהן

גב' אתי גרשון כהן

מנהלנית לענייני תלמידים והוראה תכניות תואר שני בחינוך יהודי
הנפקת אישורים וגיליונות ציונים
בית הספר לחינוך, חדר 327
02-5881282