מזכירות תלמידים

סלסביל

גב' סלסביל אבו עישה سلسبيل أبو عيشة Salsabeel Abu Isa

יועצת ללימודי בוגר – מגזר ערבי مستشارة للقب الأول - القسم العربي
salsabeel@savion.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר מס׳ 352 غرفة رقم ٣٥٢
שעות קבלה: יום ב׳ 11:15 - 13:15 ساعات الاستقبال: يوم الاثنين ١١:١٥-١٣:١٥
saja_badarne.jpg

גב' סג'א בדארנה سجى بدارنة

רכזת חונכות לימודית וחברתית مركزة التوجيه الأكاديمي والتربوي
02-5881197
ase-edu.adviser@mail.huji.ac.il
חדר 354, בית הספר לחינוך غرفة رقم 354
שעות קבלה: יום א' 12:30-14:30 (בתיאום מראש) ساعات الاستقبال: كلية التربية، يوم الأحد 14:30-12:30 (بالتنسيق مسبقًا)

Lin

גב' לין מנאע لين مناع

רכזת לענייני סטודנטים ערבים בביה״ס לחינוך مركزة لشؤون الطلاب العرب
02-5881197
arab.eduhuji@gmail.com
בית הספר לחינוך, 354 ساعات الاستقبال: غرفة رقم 354
שעות קבלה: יום א' 14:00-13:00 (בתיאום מראש). ساعات الاستقبال: يوم الأحد 13:00-14:00 (بالتنسيق مسبقًا)