פסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ ומיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים אנו מציעים מסלול לימודים ייחודי נוסף - שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות. 

שמחים לעדכן כי בחודש יולי 2019 החלה הההרשמה לקורסי המדרשה ללימודים מתקדמים לשנת תש"פ.

פרטים נוספים ניתן יהיה לראות בחוברת המדרשה, החדשה בקישור בתחתית דף זה.

 

למידע נוסף וקישור למסמכים: 

 

 

  • שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית - תשע"ט