פסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ ומיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים אנו מציעים מסלול לימודים ייחודי נוסף - שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות. 

שמחים לעדכן כי בחודש יולי 2019, תחל הההרשמה לקורסי המדרשה ללימודים מתקדמים לקראת תש"פ.

פרטים נוספים ניתן יהיה לראות בחוברת המדרשה, החדשה לכשתפורסם לקראת סוף חודש יוני 2019, בקישור שיועלה בתחתית דף זה.

להרשמה בפועל אנא הקליקו כאן לטופס ההרשמה

למידע נוסף: 

 

 

  • שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית - תשע"ט