פרסים ומלגות

scholarships

 

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

רשימת דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור למוסמך

נקבעים לסטודנטים הלומדים בשנה השנייה של התואר שני בחינוך על סמך חתך ציונים, ותוכנית לימודים מליאה. הרשימה באחריות מזכירות לענייני תלמידים של בית הספר לחינוך.

מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה ב'

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנה השנייה של התתואר השני בחינוך, אשר מופיעים ברשימת הדיקן. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך הצטיינות בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים לתוכנית לימודים מליאה. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.

פרס רקטור

הפרס נקבע ומוענק ע"י לשכת הרקטור לסטודנטים המצטיינים ביותר ברשימת הדיקן. ראו תקנון אקדמי מפורט בעניין תלמידים מצטיינים.

מלגת גוטווירט

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א' ו-ב'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.

מלגה למתקבלים ללימודי הוראה ולתואר שני בחינוך

בית הספר לחינוך מעוניין לעודד את תלמידיו לשלב לימודי מוסמך עם לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, בית הספר לחינוך מציע מלגות שכר לימוד של 5,000 ₪ לשנת תשפ"ב לסטודנטים שירשמו ללימודי מוסמך בחינוך ובמקביל גם ללימודי תעודת הוראה. מספר המלגות מוגבל (לפי המגמות השונות), כל הקודם זוכה!
תנאי קבלת המלגה:

1. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב לתואר שני בחינוך של האוניברסיטה העברית בלבד, ובמקביל יתקבלו ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.

2. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב לתואר שני באחת המגמות הבאות: המגמה ללמידה והוראה, המגמה לחינוך מיוחד, המגמה ללקויות למידה, המגמה למינהל ומדיניות בחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה לחינוך יהודי, המגמה ללימודים משולבים בחינוך.

3. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ב ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. המלגות יחולקו לפי מגמות, בשיטת "כל הקודם זוכה" לפי התאריך בו אושרה קבלתם במערכת הרישום. 

4. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה.

5. כל הסטודנטים שיהיו זכאים למלגה יקבלו את המלגה במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.

6. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה ו/או בתואר שני בחינוך מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת התואר.

מלגה מקרן לובין

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי). הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות מטעם קרנות בית הספר לחינוך

 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education

המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון ומעלה, אשר הראו מצוינות אקדמית והצטיינות בהכשרה המעשית. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות אקדמית של הסטודנט/ית והצלחה בלימודים ובהכשרה המעשית במסגרת הלימודים לתעודת הוראההמלגה תינתן בהתאם למחויבות למערכת החינוך הציבורית בישראל. עדיפות  תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה. עדיפות תינתן לסטודנט/ית הלומד/ת לתואר מוסמך ומעלה או בעל/ת תואר מוסמך ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קרן מנקס

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת

הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק סטודנטים של בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה של 95 ומעלה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

השתתפות בהוצאות מחקר במסגרת כתיבת עבודת התיזה

בית הספר לחינוך משתתף בסכום של עד 800 ₪ בהוצאות המחקר הכרוכות בכתיבת עבודת התיזה. לאחר הגשת עבודת התיזה, קבלת ציון סופי וסגירת התואר, יש למלא ולהגיש טופס בקשה לקבלת החזר, בצירוף הקבלות, למזכירות הנהלת בית הספר. מומלץ לברר מראש במזכירות הנהלה 02-5881705 לגבי סוג הוצאות המחקר שעליהן ניתן לקבל החזר.

מלגת הנשיא

מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה מיועדת לאפשר לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר שני, סטודנטים בעלי תואר שני מחקרי וסטודנטים במסלול השלמה למחקר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

הקרן ע"ש Kaete Klausner מעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לסטודנטים הלומדים לתואר שני במגמה מחקרית, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה. זכאים להגיש את מועמדותם מי שהתחילו את לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת אזרחות ישראלית, וממשיכים בלימודים לתואר דוקטור לא יותר משנה אחרי תום לימודיהם למוסמך.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף