אישורים וסיום הלימודים

exams

 

קיימים 4 אישורים שניתן לתת
 

1. אישור 149 של משרד החינוך השקול לאישור יתרת חובות

טופס 149 הינו טופס המאפשר לעבוד לפי רפורמות אופק חדש או עוז לתמורה. את האישור הנקרא יתרת חובות ניתן להנפיק בתשלום ע"י מילוי פרטים במערכת להנפקת אישורים. בבקשה מטפלת אתי גרשון כהן.
אם טרם סיימת תואר ראשון יהיה עליך לשלוח למרים אלעזרה למייל, במקביל להגשת הבקשה בתשלום, אישור חתום מהמוסד בו את/ה לומד/ת על אחוז החובות שסיימת בתואר הראשון עד כה.
לשיקולך האישי: המלצתנו היא שאם ידוע לך על ציונים נוספים שאת/ה עתידים לקבל בזמן הקרוב, כדאי להמתין עם הזמנת האישור בכדי שאחוז סיום הלימודים שיופיע ע"ג האישור יהיה גבוה יותר.

2. אישור על סיום 80% מחובות הלימודים

אישור זה ניתן לקבל בתנאי שהתקבלו ציונים על 80% מהקורסים בהוראה כולל ההתנסות המעשית והסדנא המתודית של שנה א' ו-ב'. תנאי נוסף הינו סיום התואר הראשון.
ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור ע"י פנייה במייל, הכוללת פרטים אישיים, למרים אלעזרה.

3. אישור על סיום 100% מחובות הלימודיים

סטודנט שקיבל ציונים על כל הקורסים בהם נדרש במסגרת תכנית הלימודים, אך טרם סיים את לימודי התואר הראשון/השני בהתאם למסלול בו למד, יכול להגיש בקשה לקבלת אישור על סיום חובות הלימודיים.
ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור ע"י פנייה במייל, הכוללת פרטים אישיים, למרים אלעזרה.
התנאי לקבלת אישור זכאות בהמשך הינו סיום התואר הראשון/השני. באחריות הסטודנט להגיש בהמשך בקשה לקבלת אישור הזכאות עם סיום התואר. ראה את סעיף 3.

4. אישור זכאות

בקשה לאישור זכאות ניתן להגיש רק לאחר קבלת כל הציונים על כל הקורסים בהם נדרש הסטודנט במסגרת תכנית הלימודים. לבקשה יש לצרף אישור זכאות לתואר ראשון/שני בהתאם למסלול הלימודים אליו השתייך הסטודנט.
בכדי לקבל את אישור הזכאות יש למלא את הטופס המקוון "בקשה לקבלת אישור זכאות לתעודת הוראה בבתי הספר העל-יסודיים".

שימו לב

קבלת תעודת הוראה מותנית בסיום התואר, בהתאם למסלול הלימודים.

ההצלחה בקורסי ההכשרה המעשית (ציון 70 ומעלה) היא תנאי לקבלת תעודת ההוראה. ההכשרה המעשית מתקיימת לאורך כל השנה, ללא חופשת סמסטר. הצלחה בקורסי ההכשרה המעשית תלויה בעמידה בציפיות ממורה בראשית דרכו, על פי הפרמטרים הבאים שייבחנו ויוערכו לאורך השנה:

  • זהות מקצועית: פיתוח תפיסה חינוכית אישית לאורך ההכשרה, מודעות לדילמות חברתיות, אתיות וערכיות בהוראה
  • תיפקוד בקורס: נוכחות שוטפת, השתתפות פעילה ותורמת לקורס, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות והמשימות
  • תיפקוד כמורה לתחום הדעת: שליטה מינימלית נדרשת בתחום הדעת, שליטה נדרשת בידע פדגוגי-דידקטי (שילוב מיומנויות חשיבה, גיוון דרכי הוראה' הכנת שיעור, בניית מבחן, בניית דפי עבודה, וכו')
  • תיפקוד מול תלמידים: יכולת ניהול כיתה, תקשורת חיובית עם תלמידים, הכלה, התיחסות דיפרנציאלית ומענה מותאם אישית, טיפול בבעיות משמעת
  • תיפקוד בצוות: יכולת לעבודת צוות עם עמיתים, הבנה של צרכי המערכת ותפקוד במסגרת הדרישות של ביה"ס
  • תיפקוד כלומד: יכולת לתת ולקבל משוב, יכולות רפלקטיביות