מבנה הלימודים בקורסי ההכשרה המעשית

why_hebrewu

 

החל משנת הלימודים תשע"ט, אנו מבצעים שינוי במבנה ההכשרה המעשית, מתוך מטרה לאפשר לסטודנטים יותר ממדים של התנסות והכשרה בשדה, וכן לתת מענה לאתגרים וצרכים שכל מורה זקוק להם (ואינם תלויים רק בהוראת מקצוע זה או אחר).

עד כה כל היקף הנ"זים של הכשרה המעשית היה במסגרת של תחומי הדעת.

לאור משובים רבים שקיבלנו במשך השנים האחרונות, אנו עורכים בתשע"ט שינוי בנושא זה: כל סטודנט יעשה הכשרה מעשית בדיסציפלינה (הכשרה מעשית + סדנה מתודית) ועוד הכשרה מעשית קצרה יותר, בסדנאות חינוך כלליות.

הערה חשובה: שינוי זה אינו חל על תלמידי הוראת:

  • חינוך מיוחד
  • התכנית מורה-אמן בשיתוף עם בצלאל
  • על תלמידים שמבקשים לקבל תעודת הוראה בשני מקצועות

כל אלו ממשיכים כפי שהיה עד כה

התכנית העדכנית תכלול סך הכל שעות ההכשרה של כל סטודנט בדיסציפלינה (הכשרה מעשית + מתודיקה + סמינריון דידקטי): 14 או 16 נ"ז

סך הכל שעות ההכשרה המעשית של כל סטודנט בסדנאות חינוך כלליות: 8 נ"ז

להלן הפירוט:

הכשרה מעשית בדיסציפלינה

ההכשרה המעשית בכל דיסציפלינה תתקיים לאורך שנה אחת בלבד, ולכן תהיה אינטנסיבית. הכשרה זו כוללת הכרות עם תכנית הלימודים, דרכי הוראה, התנסות בהוראה, וגם הכרות עם המערכת הבית ספרית. 

המרכיבים:

1. התנסות מעשית בבתי הספר המכשיר – כקבוצה*, לאורך כל השנה (8 נ"ז):

  • תצפיות במורים; חשיפה לחיי בית הספר (מפגש עם רכז/ת שכבה, מפגש עם היועצת, השתתפות בטקסים וכו') ; התנסויות במסגרת שיעורים של מורים בבית הספר ו/או הוראה עצמאית בכיתות. התצפיות יעובדו במסגרת הסדנה המתודית. כל זאת בליווי צמוד של המדריכ/ה הפדגוגי/ת, תוך מתן משוב.

*למעט סטודנטים הלומדים בתכנית אישית

2. סדנה מתודית

  • מתקיימת לאורך כל השנה בבית הספר המכשיר בהובלת המדריכ/ה הפדגוגי/ת  (4 נ"ז)
  • הכרת דרכי הוראה ולמידה בתחום הדעת, תכנון שיעורים ויחידות לימוד, ניהול כיתה, בניית מבחנים, למידה חוץ-כיתתית וכו'.

הערות חשובות לגבי לוח השנה ותאריכים:

  • ההתנסות המעשית מתחילה רק מתחילת שנת הלימודים האקדמית (בתש"פ: 27.10.2019).
  • הסדנאות וההתנסות המעשית אינן צמודות ללוח השנה האקדמי מבחינת חופשת הסמסטר וסיום השנה, אלא בהתאם ללוח החופשות של בתי הספר. לוח הזמנים ייקבע בתחילת השנה בתיאום עם המדריכה הפדגוגית ובית הספר המכשיר.   

3. סמינר דידקטי לאורך כל השנה- ימי ראשון / חמישי, 14:30-16:00 באוניברסיטה (2 או 4 נ"ז - בחלק מהדיסציפלינות הסמינר יהיה סמסטריאלי בהיקף של 2 נ"ז בלבד).

4. הכשרה מעשית אישית : תצפיות נוספות (2 נ"ז)

במסגרת הרחבת השעות להתנסות מעשית, יבצע כל סטודנט עוד 25 שעות אישיות בשנה, פרט לתצפיות המובנות במסגרת יום ההכשרה המרוכז בבית הספר (סעיף 1). כל סטודנט יערוך תצפיות נוספות באופן אישי ועצמאי, תוך מסירת דוחות תצפית למדריכ/ה הפדגוגי/ת כפי שתקבעו איתם/ן. שעות אלו ישמשו לתצפיות במורים בבתי ספר אחרים בעיר (כדי להכיר בדרך זו עוד בית ספר ועוד סגנונות הוראה), לתצפיות והשתתפות בישיבות פדגוגיות או באירועים של בית הספר המכשיר, לימים מרוכזים של ביקור משותף בבתי ספר אחרים וכו'.  ביצוע שעות אלו אינו חייב להיות בימי ראשון או חמישי, אלא לפי הנוחות של הסטודנט והאפשרות של המורה בה הוא צופה. אפשר לרכז כמה שעות תצפית ביום אחד (למשל, לשהות עם המורה יום שלם, של 5 שעות).

הכשרה מעשית בחינוך

כל מורה צריך, בנוסף להכשרה בתחום הדעת שלו, גם ידע מעשי והתנסות המלווה בהדרכה בתחומים כלליים בחינוך. לכן, בנוסף להכשרה בדיסציפלינה, יבחר כל סטודנט נושאי הכשרה מעשית בחינוך. בכל סדנה ישתתפו עד 15 סטודנטים. כל הכשרה מעשית בחינוך תמשך סמסטר אחד ותכלול חצי יום בבית הספר (ארבע שעות אקדמיות, בדרך כלל בטווח שבין 08:00 ל 11:30), במהלכם יתקיימו:

  • סדנה – 2 נ"ז
  • הכשרה מעשית (תצפיות, מפגש עם מורים, התנסות מעשית) – 2 נ"ז

רשימת סדנאות חינוך - תש"ף

לחצו על כותרת סדנת החינוך כדי לעבור לתיאור הסדנה.

 

ימי ראשון

ימי חמישי

סמסטר א'

דילמות של מחנכים

מרצה: ד"ר בועז צבר
מיקום: בי"ס בויאר
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34350

האתגר של תלמידים מחוננים ומצטיינים

מרצות: ד"ר ג'ודי קוהאן-מס וגב' מיה בן דור
מיקום: בי"ס ליד"ה
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34055

 

למידה והוראה מבוססת פרויקטים (PBL)

מרצה: ד"ר אדר כהן
מיקום: חלק מהקורס יתקיים בתיכון זיו ובתיכון רנה קאסן
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34007

מודל החינוך היהודי-ערבי: הלכה למעשה

מרצים: ד"ר אינאס דיב ומר גיא אלוני
מיקום: ביה"ס הדו-לשוני
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34065

 

חינוך לתזונה

מרצה: גב' יהודית אמיר
מיקום: קמפוס אדמונד י. ספרא (גבעת רם)
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34151 (קבוצה א')

 

סמסטר ב'

איך מחנכים לזהות?

מרצה: ד"ר נגה בינג
מיקום: תיכון קשת, ביה"ס הדו-לשוני
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34045

"סוד הגן הקסום": חינוך סביבתי

מרצה: ד"ר מנחם נוימן
מיקום: הגן הבוטני קמפוס הר הצופים
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34150

 

עבודה עם לקויות למידה II (מורן פרחי)

מרצה: גב' מורן פרחי
מיקום: בי"ס רנה קאסן
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34048

להיות מורה בבית ספר ערבי

מרצה: ד"ר סמירה עליאן
מיקום: בי"ס בית צפאפא
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34064

 

חינוך לתזונה

מרצה: גב' יהודית אמיר
מיקום: קמפוס אדמונד י. ספרא (גבעת רם)
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34151 (קבוצה ב')

 

חופשת הסמסטר

לחנך מתוך אהבה

מרצה: גב' חגית כהן אליהו
מיקום: בית הספר קדמה - תיכון עיוני בקהילה
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34154

תהיי יפה ותדברי: סוגיות מגדריות בהוראה

מרצה: ד"ר ג'ודי קוהאן-מס
מיקום: טרם הוחלט
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34153

 

למידה מבוססת הבנה - למה הכוונה? - התנסות מעשית וסדנה

מרצה: מר אמנון סדובסקי
מיקום: בתיכון ליד האוניברסיטה (ליד"ה)
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34182

 
 

סמסטר א' יום שלישי

הוראת כישורי חיים

[חובה לתלמידי מגמת ייעוץ חינוכי. הסדנה תתקיים בשעות 16:30-18:00 באוניברסיטה]

מרצה: הילה אדרי
מיקום: מגוון בתי ספר
היקף: 4 נ"ז
מספר קורס: 34334

 

 

 

שימו לב: בנוסך לסדנאות שעליכם לקחת כחובה, ניתן לקחת סדנה נוספת במקום 4 נ"ז של קורסי בחירה.

תיאור סדנאות החינוך

1. דילמות של מחנכים

הקורס יעסוק בדילמות פדגוגיות שמאפיינות את עבודתם של מחנכים ומחנכות בבתי ספר ציבוריים. את העיון התיאורטי שיתקיים במסגרת השיעורים נבסס על התנסות מעשית בביה״ס ועל השתתפות באירועים חברתיים בחיי בביה״ס  ובישיבות מחנכים. מתוך שילוב התיאוריה במעשה נדון במגוון נושאים כגון: דילמות אתיות, עבודה על טקסים, זהות המחנך, תפיסות ערך עצמי של תלמידים, היבטים הומניסטים בעבודת המחנך, התמודדות עם גילויי גזענות ועוד.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

2. האתגר של תלמידים מחוננים ומצטיינים

בכל כיתה הטרוגנית לומדים גם תלמידים מצטיינים ואף מחוננים, ומתן מענה לצרכיהם הוא אתגר שעל כל מורה להתמודד עמו. האמונה כי עלינו לתת מענה דיפרנציאלי לתלמידים השונים מביאה את העוסקים בנושא לחיפוש דרכים שונות על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בהם. על כן, סוגיות רבות מעסיקות את המורים בשטח - וביניהן: מהו מחונן? כיצד ניתן למדוד מחוננות? למה זקוק המחונן? מה ההבדל בין מחוננות והצטיינות? כיצד ניתן להביאו למיצוי יכולותיו? האם מורה למחוננים צריך להיות מחונן?

בקורס זה נבחן את מכלול עולם המחוננות וההצטיינות, תוך היכרות מעמיקה של הסוגיות הבסיסיות , גם על ידי מפגש בלתי אמצעי עם תלמידים ומורים למחוננים, במטרה לבנות ולתרגל פדגוגיות ייחודיות אשר יספקו מענה לצרכיהם.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

3. למידה והוראה מבוססת פרויקטים (PBL)

חדשנות חינוכית ולמידה משמעותית הן מטרות מרכזיות של מערכת החינוך כיום, ואף הוכנסו כמרכיב מחייב בבחינות הבגרות. מה הרציונל העומד בבסיס ההערכה החלופית? כיצד ניתן ליישם מטרות אלו במסגרת הרגילה של בית הספר? מה האתגרים ומה הרווחים שלנו כמורים ושל התלמידים מתהליכים אלו? בקורס זה נתנסה באחת המתודות הנפוצות כיום במערכת החינוך בישראל - שיטת הלמידה-מבוססת-פרוייקטים (P.B.L.). מתוך ההתנסות הפעילה יחד עם מורים בכיתות בית הספר נלמד את מאפייני השיטה, כיצד ליישמה במגוון של מקצועות לימוד ושכבות גיל, ולהפוך בעזרתה את ההוראה ליצירתית ומעניינת יותר.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

4. מודל החינוך היהודי-ערבי: הלכה למעשה

החינוך הדו לשוני - יהודי ערבי בבתיה"ס של 'יד ביד' יוצר מרחב למידה שוויוני עשיר ומשותף לקיומו של דיאלוג רב תרבותי פתוח, אותנטי ומעצים. דיאלוג זה מגשים ערכים הומניסטים ואינטלקטואלים של הכרה וכבוד הדדיים. הקורס יזמין את הסטודנטים ללמוד מקרוב על העקרונות והפרקטיקות המובילים את העבודה החינוכית שלנו, לחוות את העשייה החינוכית כפי שהיא מתבטאת ביום יום בתוך הכיתות וגם לדון בסוגיות המאתגרות את עבודת ההוראה.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

5. חינוך לתזונה

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

6. איך מחנכים לזהות?

בקורס נעסוק בקשר בין זהות התלמידים לזהות בית הספר. נעסוק בגיוון הזהויות שיש בכיתה: המסורתי, הדתי, החילוני, היהודי, הערבי ועוד. נעסוק במשותף, בשונה, ובאתגר הזהויות שיש בבתי ספר: הדו לשוני ובית הספר קשת. נדון במודלים שונים של זהויות המתקיימים בבתי הספר הללו , באתגר החינוכי ובשילובים הייחודיים שמודלים אלו מציעים.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

7. "סוד הגן הקסום": חינוך סביבתי

בסדנה חווייתית זו ננסה ללמוד על עצמנו ועל הסביבה ונתנסה בלמידה חוץ כיתתית. המשבר הסביבתי נמצא בפתחנו. נשאל את עצמנו: האם לאיש החינוך יש חובה מוסרית לפעול לעצירת המשבר? ננסה להבין מהו המשבר הסביבתי באמצעות לימוד בין תחומי הכולל, מדע, אתיקה ופסיכולוגיה. במהלך הסדנה התלמיד יתנסה בהעברת שיעור חוץ כיתתי הנוגע לתחום הוראתו תוך הדגשת ההיבטים הסביבתיים. הסדנה חווייתית ומטרתה להתחבר לפורמאלי דרך הכרת האישי, מחנך טוב זהו מחנך המבין ומדבר ללב תלמידיו.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

8. עבודה עם לקויות למידה II (מורן פרחי)

הקורס יעסוק בעקרונות ההוראה המותאמת לתלמידים עם קשיים ברכישת המיומנויות האורייניות, בדגש על תלמידי העל-יסודי. במהלך הקורס נרכוש ידע וכלים מבוססי מחקר להתערבות אפקטיבית בתפקודי הלמידה של תלמידים מתקשים ואף נתנסה באופן מעשי בעבודה פרטנית עם תלמיד. כמו כן, נלמד כיצד להעריך את יכולות התלמיד וכיצד ליצור ולהפעיל תכנית עבודה מותאמת לצרכיו ומאפייניו.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

9. להיות מורה בבית ספר ערבי

בתי הספר הערבים בירושלים המזרחית הם שונים במאפייניהם מבתי ספר של החינוך הערבי הכללי הישראלי וגם שונים מבתי הספר היהודים . קורס זה יסביר את ההבדלים האלו ובמה מתאפיין כל מגזר ; יעלה ויסביר את הקשיים והמורכבות שסובלת מהם מערכת החינוך בירושלים, וידון בסוגיות ודילמות שנתקלים בהם המורים הערבים בחינוך הערבי בישראל בכלל , וינסה לתת כלים תיאורטיים ומעשים  בשאלה כיצד להתמודד עם דילמות וכשלים שמורים נתקלים בהם בתוך בית הספר. הקורס  יכשיר את הסטודנטים להיחשף באופן תיאורטי ומעשי למתרחש בתוך בית הספר, ולמהות העבודה החינוכית במגזר הערבי.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

11. לחנך מתוך אהבה

"בלי יכולת מוצקה, מורכבת ומטופחת לאהוב – אי אפשר ללמד... מלאכת ההוראה היא מלאכה מקצועית שדורשת אהבה, יצירתיות ויכולת מדעית, אך דוחה צרות מדעית: היא דורשת יכולת להיאבק למען חירות, ובלעדיה המלאכה עצמה גוועת" (פריירה, 2015, ע"מ 22-23). סדנה זו תעסוק בקשרים משמעותיים, אהבה ומערכות יחסים בתוך ועם בית הספר, בראשם מערכת היחסים בין מורות ומורים לבין תלמידיהם. נצא למסע בירור אישי, תאורטי ופדגוגי ביחס למקומה של אהבה בחינוך. 

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

12. תהיי יפה ותדברי: סוגיות מגדריות בהוראה

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

13. למידה מבוססת הבנה - למה הכוונה? - התנסות מעשית וסדנה

מי מאתנו לא רוצה שהתלמידים באמת יבינו את "החומר" שבו אנחנו דנים בכיתה? ובכלל מה המשמעות בלהבין את "החומר"? איך אנחנו יודעים שהתלמידים אכן הבינו? ובעיקר איך אנחנו מלמדים/מנחים בכיתה על מנת שתלמידים באמת יבינו את החומר הנלמד? על שאלות אלו ועוד ננסה לענות בסדנא תוך מתן תשובות מעשיות: איך מלמדים להבנה ואיך יוצרים שיעורים בעלי משמעות. נלמד על דרכים שונות ללמידה פעילה מבוססת הבנה: מאפייני קהילות חשיבה, ביצועי הבנה, למידה מבוססת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים. נארגן מחדש את תכניות הלימודים, נתכנן יחד יחידות ידע פדגוגיות, ובעיקר נלמד לשחרר וגם נשאל שאלות, הרבה שאלות. בקורס זה ניפגש לשבע פגישות בנות 4 ש"ש כל אחת בתיכון ליד האוניברסיטה/ קמפוס האוניברסיטה בגבעת רם בימי ראשון של חופשת הסימסטר בין 8:30-12:30. בחלק מהמפגשים נתנסה במתודות השונות להוראה/למידה מבוססת הבנה, ובחלק נצפה בשיעורים וננתח את מה שראינו.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ

14. הוראת כישורי חיים

במהלך הקורס יודגש השיח הרגשי-חברתי- חינוכי כתהליך מקביל לעבודת המורים והיועצות בבתי הספר.  תערך הכרות עם תכנית 'כישורי חיים' של משרד החינוך;  ילמדו תיאוריות עליהן מבוססת התכנית; הסטודנטים יוכשרו במיומנויות הנחיה והובלת תכנית רגשית חברתית; הקורס יסייע להקנות ולתרגל מיומנויות בכישורי חיים.  הקורס ילווה בתצפיות ביועצות ומורות המלמדות תכנית כישורי חיים בבתי ספר שונים בעיר.

רשימת סדנאות חינוך - תש"פ