פרסים ומלגות

scholarships

 

מה מעניין אותך?

מלגת 50% שכ"ל על לימודי הוראה - לתלמידי תואר ראשון

האוניברסיטה העברית מעוניינת לעודד את תלמידיה לשלב לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, האוניברסיטה מאפשרת להגיש בקשה לקבלת מלגה של 50% שכ"ל ללימודי הוראה לכל הסטודנטים שילמדו לתעודת הוראה במהלך לימודי הבוגר. קבלת המלגה מותנית באישור האוניברסיטה להמשך קיום מלגות אלו בשנת תשפ"ב. 
תנאי קבלת המלגה:

 1. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון של האוניברסיטה העברית בלבד, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.
 2. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. סדר עדיפויות לקבלת המלגה מפורט להלן.
 3. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה ישלמו 50% משכ"ל ללימודי ההוראה בכל שנה בה הם עדיין רשומים כתלמידי בוגר, בין אם לומדים במסלול הנמשך שנתיים או שנה אחת. מי ש"יגררו" את לימודיהם לתעודת הוראה יותר משנתיים לא יוכלו לקבל מלגת שכ"ל בשנה השלישית ואילך.
 4. סטודנטים שזכאים למלגת שכ"ל או לפטור משכ"ל בהיקף 50% ומעלה מסיבות אחרות, לא יוכלו ליהנות ממלגה זו. מי שזכאים למלגה / פטור אחר הנמוך מ - 50%, יוכלו ליהנות מהשלמת המלגה עד לגובה 50%.
 5. קבלת המלגה מותנית באישור האוניברסיטה להמשך קיום מלגות אלו בשנת תשפ"ב.
 6. סדר עדיפויות לקבלת המלגה:
  1. לנרשמים עד לתאריך 15.7.21, אשר יעמדו בכל תנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה, יחולקו המלגות לפי סדר עדיפויות זה:
   - עדיפות א': סטודנטים להוראת מתמטיקה
   - עדיפות ב': סטודנטים להוראת כימיה, ביולוגיה, פיסיקה ומדעי המחשב
   - עדיפות ג': סטודנטים להוראת שפות (לשון עברית, אנגלית, ערבית, סינית)
   - עדיפות ד': סטודנטים בתכנית ההדגש "מנהיגות חינוכית-חברתית"

  2. אם נרשמו יותר מועמדים מאשר מספר המלגות, החלוקה תהיה לפי סדר העדיפות, ובכל עדיפות – לפי סדר ההרשמה.

  3. ככל שיישארו מלגות נוספות לחלוקה, הן יחולקו לכל הנרשמים האחרים לשאר המסלולים עד לתאריך זה.

  4. ככל שיישארו מלגות נוספות לחלוקה לאחר תאריך 15.7.21, הן תחולקנה לכל הנרשמים עד לתאריך 5.9.21, לפי אותו מפתח וכללי חלוקה

שכר לימוד לתעודת הוראה היה בשנת תשפ"א 13,781 ₪ (בין אם מסיימים את הלימודים בשנה אחת או בשנתיים) והוא צפוי להתעדכן באוגוסט 2021. לפיכך, מי שימצא זכאי למלגה זו ישלם מחצית מהסכום העדכני.

מלגה למתקבלים ללימודי הוראה ולתואר שני בחינוך

בית הספר לחינוך מעוניין לעודד את תלמידיו לשלב לימודי מוסמך עם לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, בית הספר לחינוך מציע מלגות של 50% שכר לימוד בשנה א' לסטודנטים שירשמו ללימודי מוסמך בחינוך ובמקביל גם ללימודי תעודת הוראה. מספר המלגות מוגבל (לפי המגמות השונות), כל הקודם זוכה!
תנאי קבלת המלגה:

1. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג לתואר שני בחינוך של האוניברסיטה העברית בלבד, ובמקביל יתקבלו ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.

2. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג לתואר שני באחת המגמות הבאות: המגמה ללמידה והוראה, המגמה לחינוך מיוחד, המגמה ללקויות למידה, המגמה למינהל ומדיניות בחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה לחינוך יהודי, המגמה ללימודים משולבים בחינוך.

3. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. המלגות יחולקו בשיטת "כל הקודם זוכה" לפי התאריך בו אושרה קבלתם במערכת הרישום. 

4. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה.

5. כל הסטודנטים שיהיו זכאים למלגה יקבלו את המלגה במהלך שנת הלימודים תשפ"ג.

6. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה ו/או בתואר שני בחינוך מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת התואר.

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

הוראת עברית לדוברי ערבית - لغة عبرية للناطقين بالعربية

סטודנטים שיתקבלו ללימודי תעודת הוראה במקצוע "הוראת עברית לדוברי ערבית" יזכו למלגה של 50% משכר הלימוד שתינתן ע"י האוניברסיטה.

"האיינשטיינים" - חלוצים להוראת מתמטיקה

תכנית עתודה של המחלקה ללימודי הוראה בשיתוף הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה העברית. מחזור ב' של התכנית יתקיים בחודשים אפריל-יוני 2021 ויכלול חמישה מפגשים מרתקים! בתחום החינוך המתמטי. הודעה לגבי מחזור ג' בשנה"ל תשפ"ב תתפרסם בהמשך.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

תכנית המלגות של משרד החינוך ומפעל הפיס

תכנית המלגות של משרד החינוך ומפעל הפיס. התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים במחלקה ללימודי הוראה באונירסיטה העברית במקצועות הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, מקרא - ממלכתי, לשון עברית ואנגלית. למידע נוסף ולהרשמה נא ללחוץ כאן.

מובילים פדגוגיים – סדנת מצטיינים במסלול תעודת הוראה

במחלקה ללימודי הוראה מתקיימת סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים בתעודת הוראה. ההשתתפות בסדנה תזכה את המשתתפים במלגה. אנו מציעים לכל המעוניינים להשתתף בסדנה זו להגיש מועמדות.

הזנק להוראה - התכנית להסבת אנשי ונשות היי-טק ותעשיה

סטודנטים שיתקבלו לתכנית הזנק להוראה - התכנית להסבת אנשי ונשות היי-טק ותעשיה עתירת ידע להוראת מתמטיקה יזכו במלגת לימודים בהיקף 70% משכ"ל (תודות לתורמים של ביה"ס לחינוך ע"ש פוקס).

מלגות הצטיינות לסטודנטים להוראת ערבית

הפקולטה למדעי הרוח מעניקה סכום למלגות הצטיינות לסטודנטים להוראת ערבית:

מלגת עידוד למצטיין/מצטיינת בהתנסות המעשית והסדנה הדידקטית
ועדת המלגה בוחרת את המועמד/ת הראוי/ה, מקרב המשתתפים בהכשרה המעשית, לפי הקריטריונים הבאים:
- חוות-דעת על איכות העבודה המעשית והיכולת לתפקד כמורה לערבית
- הישגים לימודיים בתעודת הוראה בכלל ובסמינר הדידקטי בפרט
- מוכוונות להוראה במערכת החינוך
- התבלטות לטובה בסדנה, תרומה לקבוצה, השקעת מאמצים, התקדמות לאורך השנה והוכחת רצינות

מלגות שכ"ל לנרשמים חדשים להוראת ערבית
ועדת המלגה בוחרת  שני מועמדים ראויים ומתאימים במיוחד, אשר יהנו מהשתתפות חלקית בשכ"ל, לפי הקריטריונים הבאים:
- מוטיבציה ומכוונות להוראה
- הישגים לימודיים בתואר
- המלצה של מרצה
בית הספר יפנה למועמדים המתאימים.

Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education

המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון ומעלה, אשר הראו מצוינות אקדמית והצטיינות בהכשרה המעשית. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות אקדמית של הסטודנט/ית והצלחה בלימודים ובהכשרה המעשית במסגרת הלימודים לתעודת הוראההמלגה תינתן בהתאם למחויבות למערכת החינוך הציבורית בישראל. עדיפות  תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה. עדיפות תינתן לסטודנט/ית הלומד/ת לתואר מוסמך ומעלה או בעל/ת תואר מוסמך ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות סיוע לסטודנטים לתיירות

משרד התיירות פרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות סטודנטים, הנרשמים בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב)  ללימודי תואר ראשון ושני בלימודי תיירות ו/או ללימודי תעודת הוראה בתיירות, במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.

כל זאת כחלק מתוכנית עבודה רב שנתית של האגף להכשרה מקצועית, כדי להשביח את תעשיית התיירות באמצעות גיוס של כוח אדם מקצועי, איכותי ומיומן, במיוחד לאור המשבר בענף התיירות בשנה וחצי האחרונות.

האפשרות להגיש בקשה עבור תעודת הוראה בתיירות היא למלגה על סך 6,000 ₪.

להגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את הקול הקורא ולמלא את המסמכים הדרושים. שימו לב: המלגה היא באחריות משרד התיירות. האוניברסיטה אינה מעניקה אותה ואינה חלק מתהליך ההגשה והקבלה. 

הגשת המועמדות פתוחה עד ה-14 בינואר 2022.

קישור לפרסום באתר משרד התיירות

אגף הכשרה מקצועית במשרד התיירות

מידע נוסף

סטודנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: