על הלימודים

teacher_training

 

משך הלימודים

הלימודים במחלקה נמשכים שנתיים ומתקיימים ברובם בימי לימוד מרוכזים – ראשון ו/או חמישי.

סיום לימודים בשנה אחת

ניתן לסיים את הלימודים בשנה אחת לסטודנטים העונים לאחד מהקריטריונים הבאים:

 • מי שסיימו תואר ראשון (התכניות הוראת חינוך מיוחד והוראת אמנות בשיתוף עם בצלאל הן תכניות שההכשרה בהן נמשכת שנתיים. סטודנטים הנרשמים למסלולים אלו ואשר מעוניינים לסיים את הלימודים בשנה אחת, יצטרכו לקבל אישור מיוחד לכך)
 • מי שנמצאים במהלך תואר שני או אחריו (התכניות הוראת חינוך מיוחד והוראת אמנות בשיתוף עם בצלאל הן תכניות שההכשרה בהן נמשכת שנתיים. סטודנטים הנרשמים למסלולים אלו ואשר מעוניינים לסיים את הלימודים בשנה אחת, יצטרכו לקבל אישור מיוחד לכך)
 • מסלול מורים מכהנים (עובדים לפחות שנתיים בהיקף חצי משרה בבי"ס על-יסודי) (במסלול זה יכלו להירשם ללא אישור מיוחד גם תלמידי הוראה אמנות בשיתוף עם בצלאל ותלמידי הוראת חינוך מיוחד, ובתנאי שיתאפשר לסטודנט לשבץ את כל הקורסים במסגרת תכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת)
 • מסלול הרחבת הסמכה (למי שיש בידם תעודת הוראה ומעוניינים להרחיב אותה למקצוע נוסף)
 • מסלול מורים חוקרים

המעוניינים לסיים את הלימודים בשנה אחת ילמדו לפחות יומיים בשבוע, זאת במידה ויתאפשר להם לשבץ את כל הקורסים במסגרת תכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת. לימודי ההכשרה המעשית במהלך שנה אחת בלבד לסטודנטים אלו חייבים להיות באחת משלוש האפשרויות הבאות:

 1. קיום ההכשרה המעשית במסגרת תכנית אקדמיה-כיתה, במתכונת של עבודה צמודה עם מורה-מכשיר.
 2. קיום ההכשרה המעשית במשך יומיים בשבוע לאורך כל שנת הלימודים האקדמית, כולל חופשת סמסטר, בקורסים של הכשרה מעשית וסדנה בדיסציפלינה (בסה"כ 12 נ"ז)  ובקורסים של "סדנאות חינוך" בהיקף כולל של 12 נ"ז, ובסך הכל 24 נ"ז לאורך השנה כולה.
 3. מסלול מורים מכהנים / מסלול הרחבת הסמכה / מסלול מורים חוקרים

סטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' (כולל אלו הלומדים במסלול למורים מכהנים) ילמדו במשך שנה וחצי לפחות. על הנרשמים לסמסטר ב' לקחת בחשבון כי בשנת הלימודים הראשונה לא יוכלו להשתתף בקורסים השנתיים המחייבים במסגרת התכנית.

קורסי אבני פינה

במסגרת תעודת הוראה נלמדים שלושה קורסים שהוכרו כקורסי אבני פינה, שניים בתחום חברתי: חינוך וחברה מספר 34283 והתפתחות והתבגרות מספר 34371, ואחד בתחום רוח: מחשבת החינוך מספר 34312. תלמידים שילמדו את הקורסים הללו במסגרת אבני פינה יהיו פטורים מקורסים אלה במסגרת תעודת הוראה ולא יחויבו בקורסים נוספים במקומם.

מבנה הלימודים

הלימודים במחלקה ללימודי הוראה משלבים התנסות בהוראה מודרכת עם קורסים בנושאי חינוך כלליים, באוריינות מחקר בחינוך והוראה ובפדגוגיה ומתודיקה.

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד ללימודי הוראה שווה ערך לשנת לימודים אקדמית אחת של תואר מוסמך. התשלום הינו לשנתיים של לימודים, לכל המסלולים, ומתחלק באופן הבא: 50% תשלום בשנה א' ו-50% תשלום בשנה ב'. גם במסלולים בהם מתאפשר לסיים בשנה אחת יש לשלם את שכ"ל במלואו. בעלי תעודת הוראה הלומדים במסלול הרחבת הסמכה ישלמו 50% משכ"ל. לפרטים נוספים על שכר הלימוד.

לתשומת לבכם

 • המחלקה ללימודי הוראה מציעה תכנית לימודים שמותאמת למתווים בהכשרה להוראה של המועצה להשכלה גבוהה (מתווה אריאב).
 • כל התכניות מאפשרות קבלת תעודת הוראה במקצוע אחד או שניים.
 • קבלת תעודת הוראה בכל התכניות מותנית בסיום התואר בהתאם למסלול בו לומד הסטודנט.
 • בחלק מהמסלולים יתכן שיהיו שינויים במבנה תכנית הלימודים.
 • קבלת תעודת הוראה מותנית בסיום התואר, בהתאם למסלול הלימודים.
 • ההצלחה בקורסי ההכשרה המעשית (ציון 70 ומעלה) היא תנאי לקבלת תעודת ההוראה. ההכשרה המעשית מתקיימת לאורך כל השנה, ללא חופשת סמסטר. הצלחה בקורסי ההכשרה המעשית תלויה בעמידה בציפיות ממורה בראשית דרכו, על פי הפרמטרים הבאים שייבחנו ויוערכו לאורך השנה:
  זהות מקצועית: פיתוח תפיסה חינוכית אישית לאורך ההכשרה, מודעות לדילמות חברתיות, אתיות וערכיות בהוראה
  תיפקוד בקורס: נוכחות שוטפת, השתתפות פעילה ותורמת לקורס, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות והמשימות
  תיפקוד כמורה לתחום הדעת: שליטה מינימלית נדרשת בתחום הדעת, שליטה נדרשת בידע פדגוגי-דידקטי (שילוב מיומנויות חשיבה, גיוון דרכי הוראה' הכנת שיעור, בניית מבחן, בניית דפי עבודה, וכו')
  תיפקוד מול תלמידים: יכולת ניהול כיתה, תקשורת חיובית עם תלמידים, הכלה, התיחסות דיפרנציאלית ומענה מותאם אישית, טיפול בבעיות משמעת
  תיפקוד בצוות: יכולת לעבודת צוות עם עמיתים, הבנה של צרכי המערכת ותפקוד במסגרת הדרישות של ביה"ס
  תיפקוד כלומד: יכולת לתת ולקבל משוב, יכולות רפלקטיביות

התמחות בהוראה (סטאז')

כל מורה במדינת ישראל חייב להיות בעל שלושה היתרים: תואר ראשון, תעודת הוראה ורישיון הוראה. כל בוגר בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה נדרש לעשות שנת התמחות בהוראה (סטאז'). ההתמחות הינה השנה הראשונה לעבודה בהוראה בתנאי אמת כולל שכר וכוללת השתתפות בסדנת סטאז'. עמידה בהצלחה בשנת ההתמחות מקנה למתמחה רישיון הוראה, מטעם משרד החינוך. שנת ההתמחות בהוראה הינה באחריות משרד החינוך והמשרד קבע את מרכיבי ההתמחות ותנאיה. 
ניתן להשתתף בסדנת סטאז' במסגרת המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך. לקבלת פרטים נוספים על סטאז'.