מסלולים

tracks

 

בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023) יחולו שינויים בהיקף תכניות הלימודים והמסלולים השונים. המידע  שלהלן מתייחס לנרשמים שנה"ל תשפ"ב. מידע עדכני לקראת שנה"ל תשפ"ג יתפרסם בהמשך.

היקף הלימודים נקבע על פי תכנית הלימודים המותאמת לפי מעמד התלמיד והמסלול שהוא לומד בו. כל סטודנט שהתקבל ללימודי הוראה תישלח תכנית לימודים אישית.

להלן היקף הלימודים ללימודי תעודת הוראה במקצוע אחד בכל אחד מהמסלולים הקיימים:

תכנית הבסיס

מיועדת לתלמידי חוגים דיסציפלינריים שסיימו לפחות שנה לימודים אחת לתואר הראשון.
היקף תכנית הלימודים הינו 24 שעות שנתיות (ש"ש) השווה 48 נקודות זכות (נ"ז).

תכנית הכשרה להוראה לתלמידים מצטיינים

מיועדת לתלמידי חוגים דיסציפלינריים שסיימו לפחות שנה לימודים אחת לתואר הראשון עם ממוצע של 90 בתואר הראשון. לתלמידי/בעלי תואר במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ומדעי המחשב, ממוצע הקבלה למסלול לתלמידים מצטיינים הינו 85 בתואר הראשון. הממוצע יהיה מחושב לאור קבלת ציונים סופיים של שני סמסטרים לפחות, בהיקף של 30 נ"ז  לפחות.
היקף תכנית הלימודים הינו 20 ש"ש השווה 40 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה לתלמידי/בוגרי החוג לחינוך וחוג דיסציפלינרי

מתאימה להוראה שסיימו לפחות שנה לימודים אחת לתואר הראשון.
היקף תכנית הלימודים הינו 18 ש"ש השווה 36 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה לתלמידי/בוגרי תואר שני בחינוך

היקף תכנית הלימודים הינו 13 ש"ש השווה 26 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה לתלמידי תארים מתקדמים בתחומים הדיסציפלינאריים

היקף תכנית הלימודים הינו 16 ש"ש השווה 32 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה למורים מכהנים

מיועדת לבעלי נסיון של שנתיים ומעלה בבתי ספר על-יסודיים המוכרים ע"י משרד החינוך, בהיקף של ½ משרה לפחות.
היקף תכנית הלימודים הינו 18 ש"ש השווה 36 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה למורים מכהנים שהם תלמידי/בוגרי החוג לחינוך וחוג דיסציפלינארי

מתאימה להוראה שסיימו לפחות שנה לימודים אחת לתואר הראשון עם נסיון של שנתיים ומעלה בבתי ספר על-יסודיים המוכרים ע"י משרד החינוך, בהיקף של ½ משרה לפחות.
היקף תכנית הלימודים הינו 14 ש"ש השווה 28 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה למורים מכהנים שהם תלמידי/בוגרי מוסמך בחינוך

מיועדת לבעלי נסיון של שנתיים ומעלה בבתי ספר על-יסודיים המוכרים ע"י משרד החינוך, בהיקף של ½ משרה לפחות.
היקף תכנית הלימודים הינו 10 ש"ש השווה 20 נ"ז.

תכנית הכשרה להוראה למורים מכהנים שהם תלמידי/בוגרי תארים מתקדמים בתחומים הדיסציפלינריים

מיועדת לבעלי נסיון של שנתיים ומעלה בבתי ספר על-יסודיים המוכרים ע"י משרד החינוך, בהיקף של ½ משרה לפחות.
היקף תכנית הלימודים הינו 14 ש"ש השווה 28 נ"ז.

תכנית הרחבת הסמכה לבעלי תעודת הוראה

לקבלת תעודת הוראה נוספת במקצוע נוסף, לפי כללי המל"ג. הנרשמים למסלול זה ישלמו 50% משכ"ל.
תיקבע לסטודנט תכנית אישית עד 10 ש"ש השווה 20 נ"ז.

שימו לב

  • תכנית הלימודים הינה אישית עבור כל סטודנט ומותאמת לפי מעמד התלמיד והמסלול שהוא לומד בו. לכן היקף התכנית מבחינת שעות שנתיות, נקודות וקורסים עשוי להשתנות.
  • קבלת תעודת הוראה בכל התכניות מותנית בסיום התואר בהתאם למסלול ההכשרה.