פרופ' אבינועם רוזנק

avinoam-rosenak
המגמה לחינוך יהודי
בית הספר לחינוך, חדר 500
02-5882064

Prof. Avinoam Rosenak is a senior lecturer at the School of Education, Melton Centre for Jewish Education and the department of Jewish Thought at Hebrew University in Jerusalem. He is the former chair of the Jewish Thought department (2010-2013). His field of research is Modern Jewish Philosophy, Religious Zionism, Philosophy of the Halakhah (Jewish Law) and Philosophy of Jewish Education.

פרופ' אבינועם רוזנק הוא מרצה בכיר בבית הספר לחינוך ובמרכז מלטון לחינוך יהודי ובחוג למחשבת ישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים הוא כיהן כראש החוג למחשבת ישראל (2013-2010). תחומי המחקר שלו הם ההגות היהודית בעת החדשה, ציונות דתית, הפילוסופיה של ההלכה בעת החדשה ופילוסופיה של החינוך היהודי.