אקדמי

o

פרופ' אורי איל

ראש המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך
02-5882061
ori.eyal1@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 576
יום ב', 11:00-12:00

y

פרופ' יואל אליצור

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
02-5881331
yoel.elizur@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 476.
יום ג', 09:00-10:00

 

Adi Ben David

ד"ר עדי בן-דוד

תעודת הוראה
רכזת אקדמית הוראת מתמטיקה, מדעי הטבע ומדעי המחשב
02-5882075
adi.ben-david@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 360

צבי בקרמן

ד"ר צבי בקרמן

המגמה לחינוך יהודי
02-5882120
zvi.bekerman@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 502.
ניתן לקבוע פגישות בתיאום מראש

קרא עוד
Dr. Zvi Bekerman teaches anthropology of education at the School of Education, Hebrew University of Jerusalem, and is a faculty member at the Mandel Leadership Institute in Jerusalem. His main interests are in the study of cultural, ethnic and national identity, including identity processes and negotiation during intercultural encounters and in formal/informal learning contexts. He is particularly interested in how concepts such as culture and identity intersect with issues of social justice, intercultural and peace education, and citizenship education. In addition to publishing multiple papers in a variety of academic journals, Bekerman is the founding editor of the refereed journal Diaspora, Indigenous, and Minority Education: An International Journal. Among his most recent books: Bekerman, Zvi (2016),  The Promise of Integrated and Multicultural Bilingual Education: Inclusive Palestinian-Arab and Jewish Schools in Israel, Oxford University Press, 2016;  Bekerman, Zvi & Michalinos Zembylas (2012), Teaching Contested Narratives Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond. London, Cambridge University Press; and Bekerman, Zvi; Geisen, Thomas (Eds.) (2012) International Handbook of Migration, Minorities and Education Understanding Cultural and Social Differences in Processes of Learning. New York: Springer. Claire McGlynn, Michalinos Zembylas, & Zvi Bekerman (Eds.) (2013) Integrated Education in Conflicted Societies. Palgrave, Mcmillan.

קראו פחות