פרופ' אביטל דויטש

אביטל דויטש
פרופ'
אביטל
דויטש
ראש החוג לחינוך
המגמה ללקויות למידה
בית הספר לחינוך, חדר 456.
02-5881026
Avital.deutsch1@mail.huji.ac.il

Avital Deutsch is on the faculty of the School of Education, in the division for Learning Disabilities. Her specialty is psycholinguistics. The main topics of her research are the morphological aspects of written words recognition and the production of spoken words. Her research is based on the method of tracking eye movement during linguistic processing and various paradigms for measuring reaction times. The main subjects she teaches are the way people read and produce language, as well as difficulties in learning how to read.

אביטל דויטש היא חברת סגל בחוג לחינוך במגמה ללקויות למידה. מתמחה בפסיכולינגויסטיקה. נושאי המחקר העיקריים שלה עוסקים בתהליכים מורפולוגיים של זיהוי מילים כתובות ובהפקת מילים מדוברות. מחקרה מבוס על שיטות מחקר של מעקב אחר תנועות עיניים בעיבוד לשוני, ועל פרדיגמות שונות למדידת זמני תגובה. תחומי ההוראה העיקריים: תהליכי קריאה והפקת שפה, וקשיים בקריאה.