ד"ר תניא ציון-וולדקס

Tanya_Zion
המגמה לחינוך יהודי
תעודת הוראה
ביה"ס לחינוך,חדר 434
02-5881429

Tanya Zion-Waldoks (Ph.D.) is a lecturer in the School of Education at the Hebrew University of Jerusalem, Israel. Her major areas of research and teaching are feminism and religion, gender and education, social movements, and qualitative methodologies. Dr. Zion-Waldoks’s dissertation analyzed religious feminist activists’ identities and strategies of change, based on a study of Jewish Orthodox advocates for agunah rights in Israel. She completed her postdoctoral studies at Princeton University, supported by the Rothschild (Yad haNadiv) Fellowship and ISF (Israel Science Foundation). Currently, she is conducting a comparative study of religious feminisms in Israel – including haredi (ultra-Orthodox) and Muslim women.

ד"ר תניא ציון וודלקס היא מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלה הם: פמיניזם ודת, חינוך ומגדר, תנועות חברתיות ומחקר איכותני. עבודת הדוקטורט של ד"ר ציון-וולדקס ניתחה זהויות ואסטרטגיות שינוי של פמיניסטיות דתיות, פעילות חברתיות למען זכויות העגונה בישראל. את מחקר הפוסט-דוקטורט השלימה באוניברסיטת פרינסטון, בזכות מלגות מטעם קרן רוטשילד (יד הנדיב) והקרן הלאומית למדע (ISF). בימים אלה עורכת ד"ר ציון-וולדקס מחקר השוואתי אודות פמיניזמים דתיים בישראל – כולל נשים חרדיות ומוסלמיות.