ד"ר אבי מרזל

Avi Merzel
ראש המגמה ללמידה והוראה
תעודת הוראה
בית הספר לחינוך, חדר 549
02-5882104

Avi Merzel (Ph.D.) is a lecturer at the school of Education at the Hebrew University of Jerusalem, Israel. His major areas of teaching and research are: Physics teaching, training and developing physics and mathematics teachers and diversity of teaching methods in the class. He is currently conducting a study on the scaffolding that pre-service physics teachers need and teachers’ professional development based on self-video evidence from the class. 

ד"ר אבי מרזל הוא מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם: הוראת הפיסיקה, הכשרה ופיתוח של מורים לפיסיקה ומתמטיקה וגיוון דרכי הוראה בכתה. עבודת הדוקטורט של ד"ר מרזל עסקה במחויבות של מי ששיקרו לשקר אותו הם סיפרו. בימים אלו עורך ד"ר מרזל מחקר בתמיכה שצריכים פרחי-הוראה לפיזיקה ובפיתוח מקצועי של מורים מבוסס עדויות מצולמות מהכיתה.