מבנה הלימודים

program

 

מבנה התכנית

לימודי התואר נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים) ומתנהלים באחד משני מסלולים:

  1. מסלול דו-חוגי: הכולל שני חוגים ולימודי חובה נוספים
  2. מסלול חד-חוגי: אליו ניתן להתקבל משנה ב'

בשנה א', תוכנית הלימודים משותפת לכלל הסטודנטים בחוג במסלול דו-חוגי בלבד ועוסקת בשני תחומים: מבואות במקצועות היסוד והעזר של מדעי החינוך (פסיכולוגיה של החינוך, סוציולוגיה של החינוך ומחשבת החינוך). קורסים העוסקים בתהליכי חשיבה, למידה והוראה, בתהליכים חברתיים ובין אישיים ובתפקודם של ארגונים ומוסדות חינוך. 

בשנה ב' ניתן להתמקד באחד מבין ארבעת הנושאים שבמיקודים הבאים:מנהיגות, תהליכים ארגוניים וחברתיים תהליכים תוך אישיים ובינאישיים, הגות חינוכית בעולם משתנה, למידה והוראה בעידן הידע. בהיקף 12 נ"ז כל אחד. המיקוד יבוא לידי ביטוי כהערה בגיליון הציונים בלבד.

תכנית הלימודים נוגעת בהיבטים תיאורטיים של מדעי החינוך ובהיבטים יישומיים, תוך התייחסות למגוון המסגרות החינוכיות העוסקות בפרט, בקבוצה, בבית הספר ובקהילה.חשיפה רחבה זו מאפשרת לכל תלמיד לבחור את קורסי הרשות בהתאם להעדפותיו, תוך בניית תכנית אישית ממוקדת או מגוונת. 

 לתשומת ליבכם: תלמיד מחוייב לתוכנית הלימודים בשנה בה החל את לימודיו בחוג לחינוך.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תשפ"ב

היקף הלימודים הנדרש לקבלת תואר הוא 60 ש"ש - 120 נ"ז לפחות, ללא עבודות סמינריוניות.

במסגרת לימודי דו חוגי בחינוך:

  • שנה א': 15 נ"ז חובה
  • שנה ב': 13 נ"ז חובה
  • שנה ג': 4 נ"ז סמינר חובה וקורסי בחירה להשלמת מכסת הנז"ים בחוג לחינוך
נ"ז נקודות זכות חינוך חד חוגי חינוך ורוח חינוך ועבודה סוציאלית חינוך וחברה חינוך וטבע חינוך וקוגניציה משפטים /  מנהל  עסקים /  חשבונאות / קרימינולוגיה
קורסי חינוך (לא כולל עבודה סמינריונית) 58 נ"ז* 58 נ"ז 56 נ"ז 60 נ"ז 60 נ"ז 60 נ"ז 58 נ"ז
אבני פינה 4 נ"ז תחום ניסוי 4 נ"ז תחום ניסוי (2 נ"ז נספר בחינוך, 2 נ"ז נספר ברוח) 4 נ"ז תחום ניסוי (נספר בחינוך) 4 נ"ז תחום ניסוי (נספר בחברה) פטורים פטורים 4 נ"ז תחום ניסוי (2 נ"ז נספר בחינוך, 2 נ"ז נספר בחוג השני)
עבודה סמינריונית (לא נספר בכלל הנקודות לתואר)** 2 עבודות בחינוך עבודה אחת בכל חוג עבודה אחת בכל חוג עבודה אחת בכל חוג עבודה אחת בחינוך עבודה אחת בכל חוג עבודה אחת בכל חוג
קורס בשפה האנגלית (בהיקף של 2 נ"ז) קורס אחד בחינוך קורס אחד בכל חוג קורס אחד בכל חוג קורס אחד בכל חוג קורס אחד בכל חוג קורס אחד בכל חוג קורס אחד בכל חוג
משלימים 58 נ"ז - - - - - -
סה"כ נקודות לתואר (לא כולל עבודה סמינריונית) 120 נ"ז 120 נ"ז לפחות 120 נ"ז 120 נ"ז לפחות 134 נ"ז לפחות 120 נ"ז לפחות 120 נ"ז

** כתיבת העבודה אינה מחוייבת בשכ"ל ואינה נכללת במכסת הנז"ים לתואר, ציונה ייחשב בשקלול הסופי לתואר. הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך.

*** לתשומת ליבכם - לעבודות סמינריוניות אין נ"ז למרות שבמידע האישי הן נספרות בהיקף של 4 נ"ז, יש להתייחס למידע הרשמי מהמזכירות בלבד. 

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה": פקולטה למדעי הרוח > "חוג": חינוך > "מסלולים": יש לבחור את המסלול המתאים > "תואר" בוגר > "שנה לתואר": יש לבחור את השנה המתאימה .