ד"ר אביב כהן

אביב כהן
תעודת הוראה
המגמה למחשבת החינוך
בית הספר לחינוך, חדר 573
02-5882086

Aviv Cohen (Ph.D.) is a lecturer at the school of Education at the Hebrew University of Jerusalem, Israel. His major areas of teaching and research are: democratic civic education, teacher education, the teaching of the social studies and the use of qualitative methods in the research of education. Dr. Cohen’s dissertation dealt with the manifestations of conceptions of civics and civic education in Israeli classrooms. He is currently conducting a study, funded by the Mofet institute, on the challenges facing teacher educators preparing Israel’s future civics teachers.

ד"ר אביב כהן הוא מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם: חינוך אזרחי דמוקרטי, הכשרת מורים, הוראת מקצועות מדעי החברה (social studies) ושיטות מחקר איכותניות בחקר החינוך. עבודת הדוקטורט של ד"ר כהן עסקה בתפיסות של אזרחות וחינוך אזרחי כפי שהשתקפו בשיעורי אזרחות. בימים אלו עורך ד"ר כהן מחקר, במימון מכון מופ"ת, בנושא האתגרים הניצבים בפני העוסקים בהכשרת מורים לאזרחות בישראל כיום.