פרופ' ברוך שוורץ

ברוך שוורץ
המגמה ללמידה והוראה
בית הספר לחינוך, חדר 564.
02-5881064
יום ד', 16:00-18:00

Baruch Schwarz focuses his research on relations between social interactions and cognitive development. He is particularly interested in particular forms of talk that boost learning. He has extensively investigated the role of argumentation in learning. With Armin Weinberger (Germany), he has created the Special Interest Group on Argumentation, Dialogue and Reasoning at the European Association of Research in Learning and Instruction. The specific topics he currently investigates include computer-supported collaborative learning, dialogic teaching, mathematical abstraction in context, the role of Social Networks in schools, and Chavruta learning in Ultra-Orthodox Yeshivas.  With Kobi Gal (Computer Sciences, Ben Gurion University) and with the help of the Ministry of Economy, he develops environments that support adaptive teaching in mathematics. He also collaborates with Carnegie Mellon University (with a grant of the National Science Foundation) to support hot discussions in higher education in multicultural contexts in order to boost deliberative argumentation towards the establishment of a deliberative democracy.

 

ברוך שוורץ מתמקד במחקריו בקשרים בין אינטראקציות חברתיות לבין התפתחות קוגניטיבית. הוא מתעניין במיוחד בצורות שיח המקדמות למידה. הוא חוקר בצורה אינטנסיבית את התפקיד של פעילות הטיעון בלמידה והתפתחות. עם ארמין ווינברגר (גרמניה) הוא הקים קבוצת מחקר אירופאית ייחודית על ארגומנטציה, דיאלוג ותהליכי חשיבה בארגון EARLI. התחומים הספציפיים בהם הוא חוקר פעיל כוללים: למידה שיתופית מתווכת מחשב, הוראה דיאלוגית, הפשטה מתמטית, תפקיד הרשתות החברתיות בבתי הספר, ולמידה בחברותא בישיבות חרדיות. עם קובי גל (מדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון) ובעזרת משרד התמ"ת, הוא מפתח סביבות אשר תומכות בהוראה אדפטיבית. הוא גם משתף פעולה עם אוניברסיטת קרנגי מלון במחקר על שיחות חמות באוניברסיטאות בקונטקסטים רב-תרבותיים על מנת לטפח דמוקרטיה שקולה.    

Last Publication:

Schwarz, B. B. & Baker, M. J. (2016). Dialogue, Argumentation and Education: History, Theory and Practice. Cambridge University Press.